Hoofdindex » Pictures » Brussel » Kanaal
Root » Serveurs » Photoreportages » Bruxelles » Le canal
Fotografie
Kanaal
Brussel
-

-

Wandeling langs het kanaal, vanaf de Place de l'Yzer tot aan Drogenbos. Het kanaal loopt dan nog verder tot in Charleroi, maar zo ver ben ik niet geweest. Ik ben zelfs niet buiten de ring geweest.

Het kanaal in de andere richting is ook zeer mooi, met een haven voor pleziervaartuigen en oude industrie (ideaal voor urbex fotografie). Vanaf Drogenbos zitten we weer in het Vlaams gewest. Vreemd dat het kanaal Brussel-Charleroi de naam "Zeekanaal" gekregen heeft. We zitten ondertussen tweehonderd kilometer van de zee!

Promenade en suivant le canal, de la Place de l'Yzer jusqu'à Drogenbos. Le canal continue jusqu'à Charleroi, mais je ne suis pas allé si loin. Je suis resté dans l'enceinte du ring de Bruxelles.

Dans l'autre sens (direction Vilvoorde et puis Anvers), c'est pas mal aussi, avec un petit port de plaisance et des terrains industriels à l'abandon, idéal pour la photographie de genre urbex.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's