Hoofdindex » Pictures » Belgische kust » Nieuwpoort (de Grote Oorlog)
Belgische kust
Nieuwpoort (de Grote Oorlog)
Fotografie
-

-

Een paar foto's uit mijn jeugd om te beginnen. Tijdens de zomervakantie (twee weken in de zomermaanden) gingen we een paar dorpen aan de belgische kust bezoeken. Nieuwpoort hoorde daar bijna ieder jaar bij. Bij het bezoek hoorde natuurlijk een stukje vaderlandse geschiedenis (mijn vader heeft de tweede wereldoorlog van nabij meegemaakt). De ingescande foto's dateren van augustus 1975.

Mijn huidig bezoek begin ik aan de oostkant van de Yzermonding. Er is een verlaten militaire basis (rondgewandeld en niemand gezien). De oefenterreinen worden al lang niet meer gebruikt en de machines om de doelwitten naar boven te trekken zijn doorgeroest.

De militaire basis kon over een klein zeehaventje beschikken, maar die werd omgebouwd tot natuurreservaat. Alle marine-aktiviteiten zijn nu geconcentreerd op Zeebrugge. De enige bestaansrecht van deze basis is de militaire camping ernaast.

De militaire camping daartegenover is goed vol. Ik dacht dat het Duinendecreet verbood dat er nog campings in de duinen waren, maar voor een militaire camping gelden er blijkbaar andere wetten.

Ik hou van oude en verlaten industrie-sites (urbex). Maar vanaf heden ga ik er ook verlaten militaires bases aan toevoegen. In Oostende waren er meerdere militaire basissen (het militair hospitaal, de basis aan de halve maan, twee basissen aan de slijkensesteenweg en de esplanadestraat). Tegenwoordig blijft er enkel nog een gebouw aan de cederdreef, en dit zijn voornamelijk bureaus.

De militaire basis van Nieuwpoort, met zijn identieke gebouwen met rode daken doet mij denken aan de verschillende preventoria en sanatoria die in de duiden neergepoot werden tijdens het interbellum. Tuberculose kon niet genezen worden, en men probeerde de zieken te isoleren van de maatschappij. Het Maritiem Hospitaal Vancauwenberghe is identiek gebouwd, afgezonderd in de duinen. Meer foto's zijn te zien op de pagina over Preventoriums aan Zee.

De Grote Oorlog

Het belang van Nieuwpoort en de Yzer zal in de komende maanden toenemen: 100 jaar geleden begon de "Grote Oorlog" (achteraf de Eerste Wereldoorlog genoemd). De sluizen worden opengezet bij hoog water en een deel van de Polders lopen onder water, waardoor de Duitsers niet verder kunnen. De Westhoek zal nooit door de Duitsers bezet kunnen worden.

Gedurende gans de oorlog zal het front nagenoeg onveranderd blijven. Ieder aanval kost het leven aan duizenden en duizenden soldaten. In het ebste geval kan men 100km inpalmen. Een paar dagen is het terrein alweer verloren, want in open terrein kunnen de aanvallende soldaten zich niet beschermen. Het is een loopgravenoorlog.

Bij de gewone soldaten is er gemor en zelfs opstand. De talrijke aanvallen dienen tot niets. De officieren spreken allemaal frans en zien de vlamingen als minderwaardige burgers. Met de frontsoldaten ontstaat de Vlaamse Beweging. Deze beweging zal na de oorlog blijven bestaan, want de vlamingen blijven tweederangsburgers in eigen land.

Men gebruikt gifgas, terwijl dit uitdrukkelijk verboden is. Hitler die de verschrikkingen van oorlogsgas uit eerste hand kende, zal nooit gas gebruiken op het slagveld (wel in concentratiekampen, maar dat is een ander verhaal).

De eerste moderne wapens komen tevoorschijn: de eerste vliegtuigen, maar die worden vooral gebruikt om verkenningsvluchten te doen. Soms zijn er luchtgevechten, maar die hebben geen invloed op het verloop van de oorlog. Autos worden gebruikt voor het vervoer van militairen en de eerste tankwagens worden ontworpen. Het nieuwe wapen, dat zijn de duikboten. De basis van de duikboten was in Zeebrugge gelegen.

De oorlog zat vast in het Noorden van Frankrijk en in de Westhoek. De streek zal totaal vernield worden. Men vindt nog steeds obussen uit de eerste wereldoorlog in de streek. Bepaalde obussen waren met gifgas geladen, en de lading kan beginnen lekken als de obussen doorgeroest zijn. Het frontgebied is zwaar vervuild met kwik (kwikfulminaat afkomstig uit de slaghoedjes). De meest aangetaste zones konden niet meer gebruikt worden voor de landbouw.

De duitsers hebben economisch nauwelijks geleden van de oorlog, aangezien er geen enkel gevecht in Duitslang is geweest. De wapenstilstand werd getekend van zodra de duitsers merkten dat ze aan het verliezen waren. De economische en industrieele macht van Duitsland kon zo snel groeien. Door deze onevenwicht kwam Duitsland er snel weer bovenop en kon het Polen binnenvallen. En de rest weet u ook (of zou moeten weten).

Nederland was neutraal tijdens de eerste wereldoorlog. Bij de tweede wereldoorlog zullen Nederland, België en de noordelijke franse provincies aangezien worden als een stukje Duitsland (de vlamingen en de nederlanders, dat zijn toch ook germanen?). Nederland wordt bezet in 4 dagen. Het heeft een zeer lange grens met Duitsland, wat de verdediging bijzonder moeilijk maakt. In het begin van de oorlog worden de Nederlanders relatief goed behandeld (de duitsers azen op de productiecapaciteit van de Nederlanden, maar om die weer op te starten hebben ze de medewerking van de bevolking nodig).

Meer informatie over de oorlog.

Van de eerste zon begroet, en laatst van zon omblonken,
Op 't helste en hoogste duin,
Tot één gestalte in brons, én beeld én ros, geklonken,
Op grond van grauw arduin;

Daar waar uw krijgren's vijand storm de poort verboden,
Die de open zee bestaart,
Waar op uw traag gebaar en woord de watren vloden
En golfden over de aard;

Daar heeft uw dankbaar heir dit koningsbeeld verzonnen,
In de eer van bronzen dracht,
Opdat het rijze en staar' naar alle horizonnen,
Voor ieder nieuw geslacht.

—August Van Cauwelaert (strijder in de eerste wereldoorlog).
De franse tekst werd door Maurice Gauchez geschreven. Hij was ook een frontsoldaat tijdens de eerste wereldoorlog en verzetstrijder tijdens de tweede.

Publicités - Reklame

-