Hoofdindex » Pictures » Belgische kust » Nieuwpoort (Oosten) II
Belgische kust
Nieuwpoort (Oosten)
Fotografie
-

-

Eerste bezoek

Deze reeks is gemaakt in de zomer van 2020. Na de corona lockdown hebben de mensen opnieuw geleerd om te wandelen, en er is eigenlijk meer volk aan het oosten van de Ijzermonding dan in de stad zelf. Het is een natuurreservaat met slikke en schorre zoals in het Zwin, maar zonder het vogelreservaat (en de inkom is gratis). Dagelijks wordt het slikke overspoeld door zeewater, het schorre komt enkel onder water bij springtij. Het is een heel rijk biotoop met soorten die nergens anders voorkomen.

De Belgische Marine had in de tijd een basis in alle havens: Oostende, Zeebrugge, Antwerpen en Nieuwpoort. Tegenwoordig is er enkel nog een aktieve militaire basis van de Marine in Zeebrugge. De basis van Nieuwpoort ziet er verlaten bij, zeker in het week end. De russen mogen niet in 't week end aanvallen, want dan zijn alle soldaten thuis. Het marine-gedeelte met de dokken is afgebroken en maakt nu deel van het reservaat.

Maar ook op weekdagen is er weinig leven op de basis. Je ziet nog dat het een militaire basis is/was door de radio-toren (er is ook nog altijd een dergelijke toren in Oostende op de plaats van de vroegere basis). De basis werd vroeger intensief gebruikt om wapens te testen, tegenwoordig zijn zelfs de affuiten verwijderd, je ziet enkel nog de plaats waar de canonnen geplaatst waren. Er wordt naar zee geschoten zodat het risico dat mensen geraakt worden onbestaande is. Een gebouw heeft een radartoren om na te gaan of er geen vaartuigen in de verboden zone zitten als er schietoefeningen gebeuren. Een deel van het strand is ook verboden gebied, maar ook in normale omstandigheden is dit deel van het strand niet toegankelijk voor het publiek, het maakt deel uit van de natuurreservaat.

Er is een trend om de militairen dichter bij huis te laten werken. Daarom zouden er op de basis van Nieuwpoort (eigenlijk Lombardsijde) ook paracommando's gecaserneerd worden. Dit zou direct al meer leven brengen op de basis.

Wat wel goed draait is de militaire camping (met militaire bewaking), eigenlijk een absurditait anno 2020. Toen deze dienst opgericht werd waren we in 1973, met de koude oorlog en de soldaten die in Duitsland gecaserneerd waren. De instelling had toen tot doel te voorzien in de sociale en culturele behoeften van het ministerie van landsverdediging. Maar nu zijn de militaire meer en meer ambtenaren. Missies in het buitenland zijn er bijna niet meer (het geld is op). Waarom zouden de militaire nu nog recht hebben op een eigen camping? Het is zoals de statutaire ambtenanren die een veel hoger pensioen genieten dan de gewone werkmensen. Waarom hebben ze recht op een veel hoger pensioen? Waarom hebben de militairen recht op een private (en bewaakte) camping?

Publicités - Reklame

-