Hoofdindex » Pictures » Belgische kust » Nieuwpoort (museum)
Belgische kust
Nieuwpoort museum
Fotografie
-

-

Beeld hierboven:
Spotprent gemaakt door een engelse frontsoldaat.

Foto 1:
Het museum is ingericht onder het Albert I monument.

Na de tweede wereldoorlog werd het monument gerestaureerd, maar is sindsdien niet meer gewijzigd tot in 2014. Het panorama boven op het monument is ook inbegrepen in de toegangsprijs. Het museum draagt de naam "Westfront Nieuwpoort".

Foto 2:
Het grootste deel van het museum wordt ingepalmd door een reproduktie (via projectoren) van een deel van de schilderij van Alfred Bastien.

De schilderij werd gemaakt juist na de oorlog en is 115m lang en 14m. hoog en toont het slagveld van Nieuwpoort tot Ieper. Op dit ogenblik staat de schilderij in het legermuseum in Brussel, maar er is geen geld om de schilderij te restaureren zodat die tentoongesteld kan worden. Het alternatief is dan het doek te digitaliseren.

Rond het doek staan verschillende eilandjes die onderwerpen behandelen over de oorlog: de onder water zetting (en hoe het waterpeil op het juiste niveau te houden), de loopgrachten, de vernietigingen, enz. Er is een interactoef spel waar je sluiswachter bent en het niveau van de waterlopen constant moet houden.

Foto 3 en 4:
Het museum is resoluut modern en gebruikt moderne technieken zoals televisieschermen en aanraakgevoelige schermen. Stoffige originele documenten zijn in de minderheid, bepaalde documenten zoals stafkaarten zijn gedigitaliseerd en opnieuw uitgeprint op groot formaat.

De aandacht gaat vooral naar de oorlog in het Westhoek, het enig stukje België dat vrij gebleven is. Er is niet veel informatie over het algemeen verloop van de oorlog: dit is duidelijk niet het doel van het museum. De oorlog was eerder beperkt en gebeurde enkel in en rond de loopgraven. Het zijn de dorpen die rond de loopgraven gelegen zijn die zwaar getroffen waren door de oorlog. Ieder jaar wordt er een thema belicht.

Foto 5:
De duitsers hebben het front volledig gefotografeerd. Bovenaan staat er een zicht van het front zoals die er nu uitziet.

Op de dag dat ik het museum bezocht was er enorm veel volk aanwezig. Misschien had dit te maken met het mooie weer op een zaterdag in oktober 2015? Er waren ook veel gidsen aanwezig: Vlaanderen heeft blijkbaar heelwat geinvesteerd in dit museum. Het is mogelijk vooraf een rondleiding aan te vragen, deze rondleidingen vielen blijkbaar heel goed mee heb ik gehoord van de bezoekers.

Het mseum is een bezoek zeker waard. De moderne technieken worden gebruikt, dus minder originele documenten en meer interactiever schermen. Het museum is eerder beperkt door de beschikbare plaats onder het munument.

Toen het museum gerealiseerd werd, werd de parking aan de voet van het monument afgevoerd. Er is nu een klein parking aan de overkant van de weg. De bruggen over de ganzepoot zijn nu allemaal éénrichtingsverkeer (wijzerszin)

Foto 6 en 7:
Interactief spel waarbij je de spuigaten en de sluizen kan bedienen. Aan de ganzepoot komen er verschillende natuurlijke waterlopen (rivieren) en bevaarbare kanalen samen (afwisselend een rivier of afwateringskanaal en een bevaarbare kanaal). De kanalen zijn afgesloten met sluizen zodat schepen door kunnen, terwijl afwateringskanalen afgesloten worden door spuigaten waarmee men het waterpeil in de waterlopen kan instellen. De spuigaten worden open gezet bij laagwater, zodat het overtollig regenwater naar de zee kan vloeien (daarbij wordt ook de havengeul schoon geveegd).

De Grote Oorlog

De haven van Nieuwpoort is nooit in duitse handen gevallen, en daardoor konden de belgen het waterniveau constant houden gedurende de ganse oorlog. Een strook van 12km lang en 4km breed zat permanent onder water zodat de duitsers niet verder konden oprukken. De duitsers hebben nochtans alles gedaan om Nieuwpoort met zijn sluizencomplex in handen te krijgen en na de oorlog bleef er nauwelijks nog iets over van het dorp.

De frontlijn liep van Nieuwpoort tot Ieper en bleef redelijk stabiel gedurende gans de oorlog. Toen de situatie verslechterde voor de duitsers werd er vlug een wapenstilstand getekend, zodat de oorlog (en de schade) beperkt bleef tot de landen die aangevallen werden: Frankrijk en België. Duitsland heeft eigenlijk nooit geleden onder de oorlog (weinig oorlogschade) en was er redelijk snel weer bovenop. Daardoor kon Duitsland snel een sterk leger opbouwen, terwijl de andere landen nog bezig waren met de reconstructie. De kiemen van de tweede wereldoorlog zijn eigenlijk gezaaid bij de duitse capitulatie.

Foto 8 (dit kom je niet te weten op Westfront Nieuwpoort):
Niet enkel de Westhoek is belgisch gebleven, ook Baarle-Hertog. Dit is een enclave in het neutrale Nederland. Om de enclave te bereiken moesten de duitsers via Nederland passeren en dus de Nederlandse neutraliteit schenden, wat ze liever niet deden. In de voorbije maanden had Nederland immers een sterk leger op de been gebracht. De enclave bombarderen was ook geen optie, want de kans was groot dat er bommen op nederlands grondgeboied zouden vallen.

De belgen hebben van de opportuniteit gebruik gemaakt om radio-zenders te installeren in de enclave. Zo was het mogelijk de communicatie tussen de duitsers op te vangen en de positie van duikboten door driehoeksmeting ruw te bepalen. De ontvangen duitse berichten werden doorgestuurd naar de legerleiding in Calais, maar ook via telegram naar de belgische consul in Den Haag. De hele installatie (en voldoende brandstof voor meerdere jaren) moest in het geniep aangevoerd worden, want het vervoer van militair materieel was niet toegelaten in het neutrale Nederland. Maar éénmaal de installatie klaar, konden de nederlanders maar toekijken.

Publicités - Reklame

-