Hoofdindex » Beelden » Belgie » Plaatsen » Waterwegen
Toeristische plaatsen
België
Fotografie
De verschillende plaatsen rond het water: de sluizen, dammen, rivieren, kanalen,...
-

-De kaart toont ons de bevaarbare waterwegen van België. De scheepslift van Strépy-Thieu is op het Canal du Centre gelegen, een kanaal die de verbinding maakt tussen Charleroi en het Noorden van Frankrijk. Het hellend vlak van Ronquières is gelegen op het kanaal Brussel-Charleroi.


Toen de scheepslift van Strépy-Thieu gebouwd werd was er al een terugval van de staalindustrie (die groete hoeveelheden steenkool en ijzererts uit het buitenland nodig had). De installaties werden niet optimaal gebruikt, maar nu draaien ze opnieuw goed.

Hier bekijk ik andere min of meer toeristische plaatsen in België, bijvoorbeeld de scheepslift in Strépy Thieu en het hellend vlak in Ronquières. Beide sites worden beheerd door dezelfde vzw, die ook de historische scheepsliften op het Canal du Centre onderhoudt.

Het kanaal Condé-Pommerœul is maar 12 km lang en werd slechts een tijdje in gebruik genomen. In 2024 is er een grondige renovatie aan de gang.

De meeste schutsluizen in Wallonie zijn volgens hetzelfde plan getekend. Dit is de sluis van Ittre.


Een van de 4 scheepsliften op het historisch centrumkanaal. Een schip (tot 350 ton) neemt plaats in een bak en wordt vertikaal verplaatst tot het onder- of bovenpand over een afstand van meer dan 15 meter.


Met de stuwdam op de Gileppe blijven we in dezelfde hydraulische sfeer. De stuwdam levert water aan de wolnijverheid van Verviers en omgeving. De stuwdam in Eupen op de Vesder is minder bekend (en een beetje minder indrukwekkend). De stuwdam kon de overstromingen van juli 2021 niet voorkomen omdat de dam slechts een deel van het water kan opvangen. Andere rivieren zoals de Helle hebben geen stuwdam.

Het treinstation van het kasteel van Ardenne wordt niet meer gebruikt. Het is een lange wandeling langs de golfterreinen om terecht te komen bij een klein cirkelvormig gebouw.

De stuwdam in Robertville en Butchenbach stabiliseren het debiet van de Warche. Beide stuwdammen hebben een kleine electriciteitscentrale.

En als laatste, de meren van l'Eau d'Heure. De stuwdam van Plate Taille werd gebouwd om voor de watervoorziening van de Samber in de zomermaanden te voorzien. L'Eau d'Heure is de belangrijkste toeristische plek van Wallonië wat betreft het aantal bezoekers.

Werking van een sluis met spaarbekken

Bij het schutten van een schip gaat er altijd een hoeveelheid water verloren van de bovenpand naar de onderpand. De waterhoeveelheid die verloren gaat is gelijk aan de oppervlakte van de sas vermenigvuldigd met het verval.

De eenvoudigste manier om water te sparen is gebruik te maken van een aantal spaarbekkens rond het sas (tegenwoordig worden de spaarbekkens soms in de constructie van de sluis opgenomen en zijn ze niet meer zichtbaar). Met de komst van de pogrameerbare automaten kan de hele procedure gemakkelijk geautomatiseerd worden, maar er zijn weinig sluizen die van het systeem nog gebruik maken. Men geeft er vaak de voorkeur aan (zoals in Ittre) om water op te pompen van de onderpand naar de bovenpand als de waterpeil te laagt komt te staan. Daarvoor is er echter een hoog verbruik van electriciteit nodig. Maar de sluis werd gebouwd in de jaren 1960, de Golden Sixties, toen energie spotgoedkoop was.

Afschutten

Stap 1Het schip zit in de bovenpand en vaart de sluis binnen. Het waterpeil in de sas zit op zijn hoogste niveau.

Stap 2Het schip zit in de sas en de deuren wordfen gesloten. In plaats van het water af te voeren naar de onderpand wordt het wateropgeslagen in een spaarbekken.

Stap 3Als het eerste reservoir vol is, dan sluit men de klep en laat men een tweede reservoir vollopen.

Stap 4Als het tweede reservoir ook vol is, laat men een derde reservoir vollopen.

Stap 5Wat er overblijft aan water wordt nu in de onderpand gelost zodat de sas op het niveau van de onderpand komt. Dit is verloren water, maar de hoeveelheid is veel minder dan in het geval dat men al het water in de onderpand gelost zou hebben.

Opschutten

Stap 1Het water dat nodig is om de sas te laten vollopen wordt eerst betrokken uit het derde reservoir

Stap 2Als het reservoir leeg is wordt het water betrokken uit het tweede reservoir

Stap 3dan wordt het water gehaald uit het eerste reservoir.

Stap 4Uiteindelijk moet er water gehaald worden uit het bovenpand om de niveau's te egaliseren. Dit water is verloren.
Hoe meer reservoirs men heeft, hoe lager het verlies is bij het schutten, maar het systeem wordt complexer. De winst die men maakt wordt kleiner met het aantal spaarbekkens en men moet een compromis zoeken tussen de snelheid van het schutten en de waterverliezen. Indien er voldoende water aanwezig is in de bovenpand kan men het gebruik van de spaarbekkens achterwege laten ten voordele van een snellere schutting.

Spaarbekkens zijn in ieder geval niet nodig als er voldoende water aanwezig is, bijvoorbeeld op een rivier of stroom (dam en schutsluis zoals op de Maas).

Bij het schutten ontstaat er een watergolf in de onderpand bij het openen van de kleppen bij het afschutten. Om die te beperken is er vaak een verbreding van het kanaal aan de onderpand. De watergolf is beperkt als men spaarbekkens gebruikt.

Het historisch kanaal Brussel - Charleroi (300t) heeft weinig watertoevoer aan de kruin en had spaarbekkens rond verschillende sluizen. De sluizen worden tegenwoordig niet meer gebruikt (de sluizen werden vervangen door kleine watervallen) en de spaarbekkens zijn vijvers geworden. Het historisch kanaal is één van de mooiste streken van Wallonië.

Publicités - Reklame

-