Hoofdindex » Pictures » BelgiŽ » Divers » Waterwegen » Verviers
Verviers
wolnijverheid
Fotografie
-

-


De Vesder, met achteraan de gebouwen van Le Solvent Belge


Oorspronkelijke centrale verwarming


Kranen om het water af te tappen van de Vesder


Lanoline afkomstig van le Solvent Belge

Er is een industriŽle revolutie aan de gang in Verviers begin van de 19e eeuw. Deze revolutie ging de echte industriŽle revolutie voor (die in alle grote centra gebeurde, bij ons vooral in het Luikse). In Verviers verwerkt men echter geen steenkool en ijzererts tot staal, maar bewerkt men wol. Maar waarom wol specifiek in Verviers behandelen?

De rivieren in de streek hebben een zeer zuiver water dat geen kalk bevat. Door het kalk verliezen de zepen hun werking en ontstaan er vuile klonters in het water. Het water is natuurlijk lichtjes zuur en dus ideaal om het wol te behandelen. Veel kleine werkplaatsen zijn zo ontstaan langs de oevers van de Vesder, de belangrijkste rivier van de streek.

De kleine werkplaatsen zijn langzamerhand opgeslorpt geweest door grotere fabrieken. De concentratie gebeurde zowel horizontaal (opslorpen van concurrenten) als vertikaal (men wilt het volledig proces in handen hebben). Scheerwol werd voornamelijk aangevoerd via de spoorwegen (Verviers heeft een heel specifieke treinstation). De grote groepen gebruiken liefst goedkope scheerwol uit ArgentiniŽ en AustraliŽ. Dankzij het zuiver water verloopt het wasproces zeer efficient en kunnen de fabrieken ook minderwaardige wolsoorten gebruiken zonder dat dit een nadelig effekt heeft.

De industrie beperkt zich niet tot het wassen, maar er wordt ook woldraad gesponnen. Scheurwol (wol van mindere kwaliteit) en kunstwol (gerecycleerd) wordt ook bewerkt. Kleinere werkplaatsen specialiseren zich in het verder behandelen van het wol.

De Vesder levert echter onvoldoende water, vooral in de zomermaanden. Daarbij komt nog dat het water al bezoedeld is door hogergelegen industrie (Eupen maakte vroeger deel uit van Pruissen en was een concurrent van Verviers). De industrie heeft een stabiele wateraanvoer nodig. Men beslist een dam te bouwen over de Gileppe, een zijrivier van de Vesder. De kosten worden gedeeltelijk gedragen door de industriŽlen. In den beginne was het water enkel bedoelt voor de industrie, en de gezinnen moesten water blijven tappen uit de meer en meer vervuilde Vesder.

Na de tweede wereldoorlog wordt het mogelijk om water te ontharden op een goedkope manier. Het is niet meer nodig specifiek zacht water te gebruiken voor het wassen van het wol. De industrie moet niet noodzakelijk gelegen zijn rond Verviers. Het is niet meer rendabel om wol aan te voeren tot in Verviers om die te behandelen: dit kan nu om het even waar gebeuren waar er voldoende water beschikbaar is.

Er is een oude fabriek gelegen rue du Limbourg (juist naast de Vesder), le Solvent Belge. Deze fabriek gebruikte ook het water van de Vesder om zo zijn waterverbruik te drukken. Het water werd gebruikt voor de stoommachines. Le Solvent belge reinigd het wol en gebruikt daarvoor heet water en detergent. De lanoline of wolvet drijft op het water, wordt afgetapt, gefilterd en gezuiverd. Lanoline was vroeger een waardevol produkt, het werd gebruikt in cosmetica produkten.

Op de site zijn er nog steeds een paar originele stoommachines die gebruikt werden tot het einde van de 20e eeuw. Er was ook een laboratorium om het water en de geproduceerde lanoline te analyseren. De site van de oude fabriek staat naast de nabijgelegen nieuwe fabriek Traitex die nog aktief is. Regelmatig komt er een bewaker van Traitex naar le Solvent Belge om alles te controleren.

DE oude fabriek is niet toegangkelijk (je moet een aanvraag indienen). De bedoeling is op termijn de fabriek om te bouwen tot een museum. Er zijn reeds verschillende oude machines aanwezig (afkomstig van andere gesloten werkplaatsen en scholen). Het zou ook de bedoeling zijn hier machines uit een drukkerij te onderbrengen (er is geen geschikte plaats voor die historische machines). Er liggen ook talrijke wolbalen op de site. De eigenaar van de site (Solvent Belge) wilt verkopen, er is reeds een bouwpromotor vragende partij, maar dan worden de bestaande waardevolle en unieke installaties natuurlijk vernietigd.

Je kan heel mooie fotos van de lokatie maken. In de zomermaanden zijn er vaak urbexbezoekers aanwezig. De toegang gebeurt via de Vesper zelf (daarom dus de zomermaanden), er zijn dikke houten platen aan alle vensters bevestigd zodat toegang via de straat niet mogelijk is. Maar het kan ook gemakkelijker met een telefoontje: bezoek is op afspraak mogelijk tijdens de openingsuren van Traitex.

Publicitťs - Reklame

-