Hoofdindex » Pictures » België » Divers » Waterwegen » Robertville
Robertville en Butchenbach
Stuwdam en waterkrachtcentrale
Warche


Waterkrachtcentrale van Bévercé (beeld Engie)


Werken aan de stuwdam van Robertville


Overloop van de stuwdam barrage die ook gebruikt kan worden om het waterniveau te laten zakken


Waterkrachtcentrale van Butchenbach aan de voet van de sstuwdam


Het waterpeil van de Warche is redelijk constant, de bomen bewijzen dat er geen zware overstromingen geweest zijn in de laatste tientallen jaren


Spoorwegbrug in Butchenbach omgevormd tot fietspad/voetpad

De stuwdam van Robertville werd in 1928 gebouwd om het waterpeil van de Warche stabieler temaken, om stroom op te wekken en om drinkwater te leveren aan Malmédy.


Waterkrachtcentrale met drukleiding

De waterkrachtcentrale van de stuwdam is op 5.5km geleden (in Bévercé). Nagenoeg het volledig debiet van de rivier wordt door de electriciteitscentrale gebruikt en de waterloop tussen de stuwdam en de centrale ligt meestal droog. Het is enkel als het waterniveau van de stuwdam verlaagd wordt (sterke regens worden voorspeld) dat er water vloeit door dit stukje van de rivier.


Het waterpeil en het debiet is constant bij het verlaten van de waterkrachtcentrale

Het waterpeil en het debiet van de Warche voorbij Bévercé is constant, ongeveer 10m3/s: de stuwdam van Robertville zorgt voor een stabiel debiet. Men ziet goed op de foto dat de Warche nooit uit haar oevers treedt.


Drie middenspanningslijnen komen toe in Bévercé

De centrale heeft 3 alternatoren met een vermogen van 3.85MW elk (11.55MW in totaal) werkend op 6kV. De alternatoren kunnen individueel in gebruikt gesteld worden. Iedere turbine heeft een waterdebiet van 3.3m3/s. De alternatoren worden op het middenspanningsnet (70kV) gekoppeld door middel van transformatoren. Bij het vernieuwen van de exploitatievergunning is gebleken dat de transformatoren teveel lawaai maakten (magnetostrictie) maar de vergunning werd toch uitgereikt.


Het debiet van de Warche hangt hoofdzakelijk af van het aantal alternatoren die in gebruik zijn.

De stuwdam is 54 meter hoog, de toevoerleiding naar de centrale is nagenoeg horizontaal (5.5km lang en hoogteverschil van 22.5 meter). In de buurt van de centrale loopt de persleiding steil naar beneden om de centrale te voeden (hoogteverschil van 99 meter). Om de waterdruk te stabiliseren is er een schoorsteen voorzien op de leiding. De schoorsteen is normaal gedeeltelijk gevuld met water en vangt de drukverschillen op


Overstromingsgebied van de Warche

Dankzij de stuwdam zijn er geen overstromingen meer voorbij Bévercé. Het overstromingsgebied is nog goed te zien, die werd gevormd toen er nog geen stuwdam was. Het gebied is nu volledig bebost, een teken dat er is de laatste tientallen jaren geen overstromingen meer geweest zijn. Vergelijk bijvoorbeeld de Lesse of de Ourthe: daar groeit er enkel gras, de struiken worden weggespoeld als er een overstroming is.


Stuwdam van Butchenbach

Ook in Butchenbach is er een stuwdam op de Warche die aangelegd werd enkele jaren na Robertville. Zijn hoogte bedraagt 23 meter. Er is ook een kleine electriciteitscentrale aan de voet van de stuwdam (1.840kW). Het waterdebiet bedraagt hier ook 10m3/s.

Na de overstromingen in Pepinster, Verviers, Eupen is de vraag gerezen waarom er hier geen schade is geweest. Er zijn daarvoor verschillende redenen:

  • Er was hier minder neerslag, het is dan ook normaal dat de waterstanden minder zouden stijgen.
  • De bevolkingsdichtheid is minder en er zijn geen huizen langs het water. Als het waterpeil zou stijgen kan er een groot gebied ingenomen worden zonder dat er schade ontstaat.
  • Vanaf maandag heeft men het waterpeil laten zakken uit voorzorg (de hevige regenval vonden plaats woensdag nacht).
Het zijn de drie redenen samen die ervoor gezorgd hebben dat er nauwelijks schade was in de streek. De Ourthe, de Vesder en de Lesse hebben weinig extra ruimte als het waterpeil stijgt. In Verviers en in Eupen liggen de huizen naast de rivier.

De electriciteitsproductie is nuttig, de twee waterkrachtcentrales produceren samen 13.39MW. Dit is de productie van 2000 individuele zonnepanelen (als er zon is). Maar aan de andere kant produceert de waterkrachtcentrale een beetje meer dan 1% van de productie van een schijf van een kerncentrale. Anders gezegd, legt men één schijf stil, dan moet men die vervangen door 75 waterkrachtcentrales. De kerncentrale van Tihange heeft drie schijven, goed voor ee productie van meer dan 3GW.

Publicités - Reklame

-