Hoofdindex » Pictures » België » Divers » Bois du Cazier
Bois du Cazier
Steenkoolmijn in Marcinelle (Charleroi)
Fotografie
-

-

Le Bois du Cazier in Marcinelle (nabij Charleroi) is een oude steenkoolmijn die ingericht is als een museum. Je kan de verschillende tentoonstellingen bezoeken met één enkel ticket.
  • Het leven in en rond de mijn met verschillende reconstructies van de mijngalerijen, het gebouw met het liftmechanisme, de stoommachine in de technische centrale (electriciteitsproduktie). Niet alle gebouwen zijn toegangkelijk.

  • De mijnramp van le Bois du Cazier op 8 augustus 1956: dit gedeelte zit in het extraktiegebouw (gebouw met het liftmechanisme).

  • Het nijverheidsmuseum heeft een aantal electrische machines (zoals dynamo's, alternatoren en motoren). Andere thema's zijn de staalnijverheid, de scheikundige nijverheid, de glasnijverheid, enz. Het is een algemeen zicht met een beperkt aantal items.

    De industriële revolutie begint met de stoommachine die een machinale produktie mogelijk maakt. Er kan dus meer geproduceerd worden. De industriële revolutie krijgt een boost dankzij de electriciteit, zodat de werkplaatsen verlicht kunnen worden waardoor er langer geproduceerd kan worden. Danzij de electriciteit kunnen de machines gemakkelijker aangedreven worden.

  • Er is ook een glasmuseum met een korte geschiedenis, maar vooral met verschillende kunstvoorwerpen.

Het loont de moeite dit museum te bezoeken, met wandelpaden naar de terril, delen die meer technisch zijn (nijverheidsmuseum) en delen die eerder gemaakt zijn voor de kinderen, met een reconstructie van een mijngalerij.

In Wallonië zijn er 4 musea die geklasseerd zijn als werelderfgoed van de UNESCO, dit zijn

  • Blégny-Mine, noord-oosten van Luik. Dit is de laatste steenkoolmijn in Wallonië die gestopt is in 1980. De site wordt snel omgevormd tot een museum die al een paar maanden later bezocht kon worden.

  • Le Grand-Hornu, Borinage (steek rond Mons en de franse grens). Vooral gekend wegens zijn architectuur (cité ouvrière modèle). De installaties voor de ontginning zijn niet meer aanwezig.

  • Le Bois-du-Luc, bassin du centre tussen Mons en Charleroi. Het patronaat heeft hier ook een cité gebouwd met kleine handelszaken en werklieden, een hospitaal en een oudemannenshuis. De cité was op zich gekeerd en had ook voorzieningen voor de vrije tijd (kiosk, bibliotheek,...)

  • Le Bois du Cazier.

Met een mijnlamp kan de aanwezigheid van mijngas detecteren. Vanaf dat er mijngas aanwezig is wordt de vlam langer. Bij 4.5% reikt de vlam tot aan het fijne metalen rooster. Tussen 5 en 14% brandt het gas binnen in de lamp, maar kan niet naar buiten treden dankzij het rooster. Als er meer dan 14% mijngas aanwezig is, dan dooft de vlam omdat er niet genoeg zuurstof aanwezig is om de vlam te onderhouden.

De lamp kon niet door de mijnwerker geopend worden. Een bediende stak de lamp aan buiten de mijn. De lamp beschikt over een dik glas dat nagenoeg onbreekbaar is. Het metalen rooster (vaak dubbel uitgevoerd voor de veiligheid) zorgt ervoor dat de vlam niet buiten de lamp kan komen.

Rechts een Intertype, een letterzetmachine (vergelijkbaar met de Linotype) te zien in het museum. Deze machine werd gebruikt om snel de tekst voor dagbladen te zetten. De regels tekst werden automatisch in lood gegoten. Deze machine wordt in details besproken op de pagina over de drukkerijen.

Indien de nijverheid en de oude technieken je interesseert, dan is een bezoek aan de Musée de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège zeker de moeite.

Het museum en de terreinen zijn voldoende groot en kunnen desgewenst gebruikt worden voor een fotoshoot met modellen.

Publicités - Reklame

-