Radio
Ontstaan van de radio 5: voorbeelden IV
Historiek
Servers » TechTalk » Historisch perspectief » Electro » Radio » Voorbeelden IV

De radio

Hier bespreken we de eerste transistorradios. De draagbare hybride toestellen worden hier besproken.

In alle schakelingen worden volgende kleuren gebruikt:

  • groen: HF (hoogfrekwent antennesignaal)
  • blauw: middenfrekwent signaal
  • rood: oscillator gedeelte
  • geel: automatische gain regeling
  • paars: audio gedeelte
Regency TR1, eerste transistorradio

Transistor ontvangers

De eerste transistor ontvangers hadden een zeer slechte kwaliteit: zowel ontvangst als geluidskwaliteit was beneden peil in vergelijking met buisontvangers. De transistoren die toen beschikbaar waren werden zeer dicht bij hun limieten gebruikt om toch een voldoende versterking te bekomen. Vaak gebruikte men twee 9V batterijen in serie om 18V te hebben. Deze spanning lag akelig dicht bij de maximale spanning die de gebruikte transistoren konden verdragen (20 à 25V).

De transistorradio's worden minder interessant. Alle schakelingen lijken op elkaar. Er worden geen trucs toegepast om het aantal buizen te beperken (reflexschakeling), want de transistoren worden uiteindelijk heel goedkoop.

De allereerste radio, de Regency TR1 werkte zelfs met een 22.5V batterij. De middenfrekwentie was 262kHz (in plaats van de gestandardiseerde 455kHz) omdat de versterking hoger was bij deze frekwentie. De schakeling werd zodanig ontworpen dat er zo weinig mogelijk (dure) transistoren gebruikt werden.

Het uitgangsvermogen bedroeg 40mW (ter vergelijking een buizenradio op batterijen had een vermogen van 200mW à 400mW naargelang de uitvoering). Enkel de sterkste zenders konden ontvangen worden en er was een storende vervorming. FM ontvangst was niet mogelijk, de transistoren gingen niet hoog genoeg in frekwentie. De radio was meer een gadget dan een bruikbaar toestel. Door de kleine behuizing is het geluid bijzonder slecht.

Bij die eerste transistoren moesten er bepaalde schakelingen gebruikt worden om één van de negatieve eigenschappen van de transistoren te reduceren (neutrodyne). Een van die nadelige eigenschappen was de capaciteit tussen basis en collector. Dankzij hun schermrooster hadden de buizen (penthodes) zo'n ingreep al lang niet meer nodig. De neutrodynisatie is aanwezig op alle schemas met hoogfrekwente transistoren.

In Europa blijft men de buizen langer trouw en gebruikt men enkel transistoren in het laagfrekwent gedeelte, daar waar het hoger rendement van de transistoren betekent dat men een hoger vermogen kan leveren zonder de batterijen snel uit te putten (de eerste transistoren konden echter maar een zeer laag vermogen leveren, merkbaar lager dan het vermogen van de buizen).


Voorbeeldschakeling transistorradio

Zelfbouwkit met de eerste goede radiofrekwent transistoren

Automatische volumeregeling

Bij een normale automatische volumeregeling past men negatieve regeling toe (en niet meer positieve zoals bij de vorige schakeling). Bij sterker signaal worden de transistor minder in geleiding gebracht. De gainregeling werkt maar op één MF transistor: er kan geen gainrereling toegepast worden op de de mixertrap want daardoor zou de oscillatiefrekwentie verschuiven en ook niet op de trap met de detectie, want er moet een minimaal vermogen geleverd worden om detectie correct te laten verlopen (de sterke zenders zoude anders zeer slecht klinken).

De automatische volumeregeling bij buizen wordt hier besproken. De regeling met buizen is veel efficienter want die werkt via meerdere buizen.

Deze eerste europese AM transistorradio bestaat uit volgende deelschakelingen:
  • Het radiofrekwent gedeelte met een afgestemde kring bestaande uit een instelbare condensator voor de afstemming en de spoel op de ferrietstaaf. De eerste transistor werkt als oscillator en mengtrap. De zelfoscillerende mengtrap zal gebruikt worden bij alle verdere ontwerpen.

  • De oscillator, met het oscillatorsignaal die door de spoel van de ferrietstaaf gaat. Deze radio zond storingen uit (eigen oscillator) via zijn ferriet antenne. Latere ontwerpen zullen de oscillator koppelen aan de emitter (van zodra er transistoren beschikbaar kwamen met een voldoende versterking).

  • Middenfrekwent gedeelte. Merk op de de secundaire geen afgestemde kring heeft: de transistoringang is zo laagohmig dat een afgestemde kring toch volledig gedempt zou zijn.

  • Audio gedeelte met een balanseindtrap

  • AGC of automatische volumeregeling. De schakeling zorgt ervoor dat de diode in doorlatende richting gepolariseerd is om de knik in de caracteristiek (en de bijhorende sterke vervorming) te vermijden. Bij deze schakeling worden de twee middenfrekwent transistoren niet minder gepolariseerd bij een sterkere zender, maar juist meer gepolariseerd. Door de hogere geleiding wordt de afgestemde kring meer gedempt. Via de emitter wordt ook de volgende transistor van AGC voorzien. Dit omgekeerd systeem is het vermelden waard maar zal later niet meer toegepast worden.

De eerste bruikbare transistoren kwamen op de markt, en zoals bij buizen ontstonden er standaard-schakelingen: een zelfoscillerende mengtrap en twee middenfrekwent transistoren. Er waren wat meer verschillen in het audio-gedeelte. Iedere kring heeft ook neutrodynisatie. Bij deze radio voor zelfbouw was het audio-vermogen eerder beperkt (maximaal 50mW).

Terwijl men bij buizen de typiche reeks ECH81 en EF89 had, gebruikte men bij transistoren de types OC44 en OC45. Beide transistoren worden op dezelfde band gefabriceerd, maar ten gevolge van de fabricagetoleranties waren er nogal verschillen in de eigenschappen van de transistoren. De transistoren die een hogere grensfrekwentie hadden werden geselecteerd en OC44 gelabeld.

De automatische volumeregeling werkt over één transistor, maar om toch een voldoende regelgebied te hebben past men echter een trukje toe: als de regeltransistor minder gepolariseerd wordt dan stijgt zijn collectospanning (meer nagatief) waardoor diode D1 in geleiding gaat en de eerste afstemkring dempt. Een dergelijke schakeling zal vaak toegepast worden.


Standaard AM radio met germanium transistoren
De volgende radio gebruikt europese transistoren OC44, OC45, OC71 en OC72. Het schema vertoont veel overeenkomsten: de automatische volumeregeling werkt ook maar op één trap, maar er is geen diodedemping.

De vreemde push pull constructie was veel gebruikt in die tijd. Daardoor is er slechts één audiotransfo nodig, waardoor de verliezen wat lager zijn. Het uitgangsvermogen bedraagt 60mW en de luidspreker moet relatief hoogohmig zijn.

Deze constructie zal lange tijd in gebruik blijven, waarbij met de OC-reeks ging vervangen door transistoren uit de AC en AF-reeks. Er is heelwat uitval bij bepaalde AF transistoren. Vooral de AF117 heeft nogal de neiging een interne kortsluiting te vormen.

Het heeft nog een tijdje geduurd vooralleer men transistoren kon fabriceren die de FM band konden weergeven: als men FM ontvangst wou, dan was men aangewezen op een radio met buizen. De radiotoestellen met FM komen hier aan bod.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's