Buizenversterkers
Pannes herstellen
Trimmer voorspanning

De negatieve voorspanning van versterkers wordt doorgaans ingesteld door een trimmer. Als de loper slecht contact maakt, dan kunnen de eindtrappen sneuvelen omdat de voorspanning wegvalt.
-

-

Veel voorkomende fout bij lampenradio's
Een van de meest voorkomende fout bij een lampenradio is dat de stroom door de eindpentode te veel oploopt. Er kunnen daar twee oorzaken voor zijn.

Eenzelfde fout kan bij versterkers optreden, en met name met bepaalde Velleman versterkers met EL34 eindtrappen.

Ik heb van verschillende mensen een bericht ontvangen dat hun versterker defekt is gegaan zonder aanwijsbare redenen. De eindtrappen zijn duidelijk overbelast geweest, soms is een cathodeweerstand van een eindtrap doorgebrand, soms is het glazen ballon vervormd (half gesmolten). Het is geen echte kortsluiting, de zekering is in de meeste gevallen intact. De fout is blijkbaar opgetreden nadat het toestel een tijdje niet gewerkt heeft. De fout treed niet altijd op en is dus moeilijk te achterhalen zonder ervaring in de electronica.

De meest vermoedelijke reden is dat de trimmer voor de negatieve voorspanning geen goed contact heeft gemaakt. Daardoor is de negatieve voorspanning weggevallen en de eindtrap heeft een veel te hoge stroom geleverd.

De oplossing is eenvoudig: er wordt gewoon een extra weerstand van 1MΩ geplaatst bij alle trimmers, tussen de loper en de negatieve spanning, zodat als de loper slecht contact zou maken de negatieve roostervoorspanning maximaal wordt (groene weerstand rechts). De buis wordt dan nagenoeg volledig afgeknepen en er is geen kans dat de eindbuizen overbelast geraken. De versterker klinkt zeer slecht, maar gaat niet verder defekt.

Hoewel een buizenversterker doorgaans weinig componenten bevat, gaan de weerstanden toch regelmatig defekt (te hoge waarde of gekraak). Dit is omdat er over een aantal weerstanden een hoge spanning staat. De weerstanden sneuvelen vroegtijdig, zelfs al wordt het maximaal vermogen verre van overschreden. Men gebruikt best hoogwaardige metaalfilmweerstanden op alle plaatsen.

Hetzelfde effekt treedt ook op bij schakelende voedingen die een hoogohmige weerstand hebben om de voeding te doen starten. Er zit een hoge spanning over de weerstand (300V) en hoewel de stroom zeer beperkt is, is dit voldoende om de weerstand te doen sneuvelen.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's

-