Pannes herstellen

Een korte lijst van versterkerproblemen. Enkele fouten kunnen zowel optrteden bij buizenversterkers, maar ook bij lampenradio's.
-

-

Inleiding
 • NOS (New Old Stock) of recuperatie
 • Weerstanden en condensatoren
 • Herstellen of restaureren?

Veilig opstarten van een oude versterker
De technici weten dat je een oude versterker die lang niet gebruikt is geweest niet zomaar op de netspanning mag aansluiten.

Mijn versterker bromt of oscilleert
het betreft hier een nieuw gemaakte versterker, gebouwd met perfecte componenten. Electrisch zijn er geen fouten gemaakt, en toch is de versterker onstabiel

Beschadiging van de cathode
Het begrip "cathode poisoning" wordt voor verschillende fenomenen gebruikt.

Te hoge roosterspanning
 1. Door een interne oorzaak: contaminatie van het stuurrooster.
  De fout kan zowel optreden in buizenversterkers en in de eindtrappen van lampenradio's.
  Een van de meest voorkomende fout bij een lampenradio is dat de stroom door de eindpentode te veel oploopt door neerslag van cathodemateriaal op het stuurrooster. Dit is een interne oorzaak en kan enkel opgelost worden door de betreffende buizen te vervangen en de instellingen te controleren zodat de fout niet meer kan optreden.

  Hetzelfde fenomeen treed ook op bij nixiebuizen, waarbij het losgeslagen cathodemateriaal op de andere cathodes neerslaat.

 2. Door een externe oorzaak: verkeerde polarisatiespanning.
  Een foutieve roosterpolarisatie kan ontstaan bij zowel lampenradio's (met polarisatie door de cathodeweerstand) als bij versterkers (instelbare negatieve roosterspanning).
  • Bij lampenradio's wordt de foutieve roosterspanning meestal veroorzaakt door een lekkende koppelcondensator.
  • De negatieve voorspanning van versterkers wordt doorgaans ingesteld door een trimmer. Als de loper slecht contact maakt, dan kunnen de eindtrappen sneuvelen omdat de voorspanning wegvalt.

 3. Door een verkeerde buisvoet te gebruiken waardoor er een slechte contact was tussen de buishouder en de buis.

Deze drie laatste fouten zijn met elkaar verbonden: door een foutieve roosterpolarisatie kan er een te hoge stroom door de eindtrappen lopen, waardoor er na verloop van tijd cathodemateriaal loskomt en op het stuurrooster terechtkomt en de buis onbruikbaar wordt.

Als je problemen zou hebben met het herstellen van een oude versterker, of het nabouwen van een versterker gebaseerd op een bestaand eschakeling, of het ontwerpen van een eigen schakeling... Je kan gerust contact opnemen.

PublicitÚs - Reklame

-