Buizenversterkers
Basisparameters
Triode

De perveance hoort niet bij de drie standaard-parameters van een buis, en nochtans is dit een belangrijke waarde.
-

-


De perveance van een diode

Op de vorige pagina hebben we de versterking van een buis besproken.

4. Perveance

Dan hebben we nog een belangrijke factor, maar die niet vermeld wordt bij de heilige drievuldigheid, namelijk de perveance. Dit is een grootheid die niet specifiek is voor triodes, maar voor alle buizen gebruikt wordt. Vaak is dit de enige parameter die gegeven wordt bij diodes (naast de maximale spanning en stroom).

De perveance is de maximale stroom die een buis kan leveren bij een bepaalde anodespanning (stuurroosterspanning op nul bij buizen met roosters).

P = Ia / Ua

De waarde wordt uitgedrukt in mA/V zoals de steilheid, maar er zijn twee verschillen:

  • de deler is de anodespanning, niet de roosterspanning
  • de meting is een statische meting (geen verschilmeting)
De perveance is de geleiding van de buis, het is het omgekeerde van de inwendige weerstand en wordt uitgedrukt in mS (milli Siemens) of mmho (het omgekeerde van ohm), de eenheid is mA/V.

Nut van een hoge perveance
Bij bepaalde toepassingen moet de buis een hoge stroom kunnen leveren bij een lage anodespanning. De buizen die gebruikt werden voor de verticale en horizontale afbuiging in televisies (magnetische afbuiging) moeten een hoge perveance hebben: op het einde van de heenslag moet de buis zijn maximale stroom kunnen houden terwijl de anodespanning alsmaar lager wordt.

Een hoge perveance is ook interessant bij audiobuizen, want dan kan de eindtrap met een lagere transformatieverhouding werken, wat de geluidskwaliteit ten goede komt (betere koppeling tussen primair en secundair).

Dit is de reden waarom ik het liefst met buizen werk die ontworpen zijn geweest voor de afbuiging (lijn en raster): PCL805, PL504, PL508, PL509,...

Hoe een hoge perveance halen?
Men kan de perveance vergroten door de oppervlakte van de cathode te verhogen en door de anode zo dicht mogelijk bij de cathode te plaatsen. Hoe dat concreet gerealiseerd wordt kan je op de pagina van de ontleding van de PCL805 en ECL86 lezen. Op de pagina tonen we het verschil tussen een typische audiobuis en een buis voor de afbuiging.

Je weet nu alles wat betreft de basisparameters van triodes. Bij buizen met meer roosters die voor audioversterkers gebruikt worden gelden nog bijkomende parameters.

Bepaalde parameters kom je opnieuw tegen: G is de perveance, 3/2 zien we hier ook terug, µ12 is de gain van het schermrooster ten opzichte van het stuurrooster, dan zijn er nog een paar constanten die van de buis afhangen. Het is dus een complexere berekening, en de formule is eigenlijk een benadering. Vergeet ook niet dat het heel normaal is dat de parameters 30% kunnen afwijken.

Publicités - Reklame

-