Buizenversterkers
Transformatoren van Piemme
Voeding

Ik geef hier een korte lijst van de voedingstransformatoren van Piemme.
-

-

Rekening houdend met het gloeivermogen kan men stellen dat men ongeveer viermaal meer VA nodig heeft dan het audiovermogen. Het rendement van de versterker stijgt wel met het vermogen.

In mijn ontwerpen gebruik ik het liefst gescheiden transformatoren voor de hoogspanning (meestal scheidingstransformatoren die mij een spanning van 115 + 115V leveren) en voor de gloeispanning (12V). Hier bespreek ik echter de specifieke transformatoren van Piemme met dubbele wikkelingen (hoogspanning, laagspanning en eventueel polarisatie). De output transformatoren van Piemme worden hier besproken.

Bij de transformatoren geef ik de voorkeur aan transfo's met een laagspanning van 12.5V in plaats van 6.3V zodat de stroom gehalveerd kan worden (minder brom door magnetische inductie). Nagenoeg alle transformatoren voor lampenversterkers hebben echter een 6.3V uitgang: dit is ook een reden waarom ik liever gescheiden transfo's kies.

Uit de selectie heb ik enkel de transformatoren gekozen die een relatief lage hoogspanning leveren (tot ongeveer 260V) zodat normale elko's gebruikt kunnen worden (de elko's die in schakelende voedingen gebruikt worden zijn berekend voor 400V).

De meeste transformatoren hebben geen extra wikkeling voor de negatieve stuurroosterspanning (en ook geen 12.6V uitgangsspanning). Men zal een quadrupleur schakeling moeten gebruiken om aan de negatieve polarisatie van -32V te geraken. Gelukkig dat het verbruik nagenoeg nul is.

De laatste letterkode geeft het type transfobehuizing aan en is niet vermeld.

PS-EI60041
30VA - 170V 65mA - 12.6V 1.5A, audio out: 6 Ó 8W
Deze transformator met een beperkt vermogen is aangeraden voor een stereo voorversterker of een mono versterker met ECLL800/ ELL80 of PCL82.

PS-EI68003
38VA - 240V 120mA - 6.3V 1.5A, audio out: 15W
Deze voedingstransformator is geschikt voor een monobloc met EL84. Er is een vermogensreserve voorzien zodat de voedingsspanning niet in elkaar zakt bij sterke passages.

PS-EI68031
45VA 240-215-0-215-240V 80-90mA en 6.3V 1.5A, audio out: 12W
Transformator met middenaftakking, voorzien voor EL84 (240V 80mA) en EL86 (215V 90mA) mono push pull versterker

PS-EI68039
55VA 240V 120mA - 6.3V 1.5A - 15V 1A - 20V 0.1A, audio out: 2X10W
Transformator voor een stereo versterker met ECL86 of eventueel EL84, extra 15V voor getransistoriseerde voorversterker en stuurtrap, 20V voor negatieve roostervoorspanning

PS-EI84022 en PS-EI84024
63VA 230V 150mA - 50V 0.2A - 6.3V 3A of 240V 180mA - 6.3V 3A
Audio out: 2X12W of 2X15W
Ideale voeding voor een stereo versterker met EL508 (lage belasting)

PS-EI84027
75VA 240V 180mA - 6.3V 5A, audio out: 2X15W
De voeding is aangepast voor een versterker met EL508 en voorversterker met lampen.

PS-EI84027
85VA 220-240-260V 200mA 6.3V 5A, audio out: 2X18W
Geschikte transfo voor een stereo versterker met EL508 (hoge belasting of versterker met lampenvoorversterker) of EL504 (normale belasting)

PS-EI84039B
100VA 180-200-220 210mA 6.3V 6.5A 12V 1A, audio out: 2X20W
Geschikt voor een versterker met EL508 of EL504 (buizen die met een relatief lage anodespanning werken)

PS-EI96031 en PS-EI96051
135VA 230-260V 400mA 6.3V 4A 6.3V 4A en 140VA 240-250-260V 350mA 6.3V 4A 6.3V 4A
Audio out: 2X25W
Een ideale transfo om de EL504 volledig te benutten, ook goed geschikt voor buizen die met een wat lagere anodespanning werken zoals de EL509 (230 - 240V aansluiting), ook te gebruiken voor de KT77 en KT88 (260V aansluiting)

PS-EI96029 en PS-EI96026
150VA 240V 500mA, 6.3V 5A en 240-0-240V 240mA 6.3V 4A 6.3V 2A
audio out: 2X30W
Geschikt voor buizen die een hoog vermogen leveren met een "normale" hoogspanning zoals de EL509, ook bruikbaar voor de KT77 en KT88.

PublicitÚs - Reklame

-