Buizenversterkers
Outputtransformator
Piemme

In veel van mijn recente versterkers gebruik ik transformatoren van Piemme (voor de SRPP versterkers gebruik ik 100V sonorisatietransformatoren)
-

-


SE-EI68038: 7W, 5kΩ, 60mA

De balanstransformatoren van Piemme worden op deze pagina gelijsd. De meeste lampenversterkers gebruiken transformatoren in een push pull schakeling.

Op deze pagina worden echter de transformatoren voor single ended schakelingen getoond. Het is niet aangeraden push pull transformatoren te gebruiken in een single ended opstelling, maar voor testen kan men echter wel voedingstransformatoren gebruiken.

De primaire wikkeling van transformatoren voor single ended versterkers wordt doorlopen door een permanente gelijkstroom, die gemoduleerd wordt door de muziek. De permanente stroom kan de kern in verzadiging sturen, en dit kan men vermijden door een luchtspleet te gebruiken. Door de luchtspleet wordt de reluctantie vergroot, en dit kan men enkel compenseren door meer ijzer te gebruiken.

In vergelijking met een push pull versterker heeft een transformator voor single ended versterkers dus meer ijzer. Voor een bepaalde buis is het vermogen dat ontwikkeld wordt duidelijk minder:

  • EL84: meer dan 10W in push pull, ongeveer 4W in single ended
  • EL34: meer dan 25W in push pull en ongeveer 5W in een single ended versterker.
In tegenstelling met een push pull versterker is de stroom in een single ended eindtrap altijd de nominale stroom en de buizen dissiperen altijd hun maximaal vermogen. Het is meestal aangeraden een zwaardere buis te kiezen in plaats van één van de buizen die aangegeven staat bij de betreffende transformator. De buis kan minder zwaar belast worden en kan gebruikt worden in het meer rechtlijnige deel van de karacteristiek.

Dit is de lijst van de voornaamste SE transformatoren van Piemme:
De meeste transformatoren bestaan in verschillende uitvoeringen: open behuizing (laatste letter van de code F), gesloten behuizing (laatste letter CV) of vierkantige behuizing (B). Indien een bepaalde type transfo niet meer in stock is, dan kan nog altijd een andere uitvoering gekozen worden.

Bepaalde transformatoren zijn ontworpen voor gitaarversterkers. Deze hebben een lagere zelfinductie (bijvoorbeeld 10H in plaats van 70H) en zijn niet aangewezen voor hifi weergave (te weinig bassen). Deze transformatoren zijn niet opgenomen in deze lijst.

Het vermogen dat aangegeven is, is het maximaal vermogen dat de transfo kan leveren. Dit vermogen kan bereikt worden met buizen die zwaarder zijn dan de buizen die aangegeven zijn bij het type transfo. Het vermogen dat gehaald kan worden met de buizen in de lijst staat tussen haakjes. Op maximaal vermogen geven de buizen in de lijst een zodanige vervorming dat het niet aangeraden is de versterker op zo'n hoog vermogen te laten werken.

De maximale stroom is de stroom die de transfo kan verwerken zonder in saturatie te gaan. De eindtrap moet niet noodzakelijk met deze stroom werken, in bepaalde gevallen wordt de maximale anodedissipatie van de eindtrap overschreden.

De ultra lineaire schakeling (UL) is niet aangewezen (of mogelijk) bij alle buizen. UL is aangeraden bij een EL84 of EL34, maar niet voor een 6V6 of EL508, dit zijn geen pentodes maar beam tetrodes (straalbundeltetrodes). De UL aansluitingen worden dan niet gebruikt.

Maximaal vermogenPrimaire impedantieMaximale stroomUL aansluiting

SE-EI68024

5W (4W)8kΩ50mA43% (EL84)
Dit is de aangewezen transformator voor versterkers met een laag vermogen en buizen EL84, ECL86, 6V6,...


SE-EI68038

7W (5-7W)5kΩ60mA33% (EL34)
Transformator voor wat sterkere versterkers uitgerust met 6L6, KT66, EL34, EL508,...

In tegenstelling van wat er aangeduid staat op de site van Piemme is deze transfo niet aangeraden voor de ECL86/PCL86 die een lager vermogen leveren.

Bepaalde buizen in deze lijst moeten met een verlaagde stroom gebruikt worden, maar dit vormt geen probleem, want de eindbuis zal dan in zijn meer lineair gebied werken en door de lagere belasting zal de buis ook langer meegaan.

Deze single ended transformator is getest en dit zijn de skoopbeelden.


SE-EI96035

15W (10-12W)3.25kΩ100mA40% (EL34)
Transformator voor versterkers met een gemiddeld tot hoog vermogen met buizen EL34, KT77 ou KT88, EL504, EL509,... Het effektief vermogen zal afhangen van de gebruikte buis.

De transformator kost 130€ pièce. Een balanstransformator voor een vermogen van 25W kost slechts 33€.


SE-EI10819

30W (13-15W)1.5kΩ200mA40%
Transformator voor versterkers met hoog vermogen buizen zoals EL509, PL519, KT88,...

Met deze transformator kunnen enkel buizen met een hoog vermogen gebruikt worden. Het aangegeven vermogen kan slechts gehaald worden bij een hoge vervorming, want de amplitude van het signaal is zo sterk dat de buis noodgedwongen in een kromme deel van de karacteristiek moet werken. Bij een lager vermogen van 13 à 15W is de vervorming beduidend lager.

Publicités - Reklame

-