Buizenversterkers
Outputtransformator
Piemme

In veel van mijn recente versterkers gebruik ik transformatoren van Piemme (voor de SRPP versterkers gebruik ik 100V sonorisatietransformatoren)
-

-

 

Voedingstransformatoren
van Piemme
De outputtransformator dient om het vermogen over te brengen naar de luidsprekers. De transformator moet de relatief hoge inwendige weerstand van de eindbuizen aanpassen aan de lage impedantie van de luidsprekers. En dient eventueel ook om de gebruiker te isoleren van de zeer hoge spanningen die in de versterker aanwezig zijn.

Ik bestel mijn transformatoren direct bij de fabriek Piemme. Dit zijn twee transformatoren voor een vermogen van 25W en een primaire impedantie van 4 + 4kΩ ou 3.3 + 3.3kΩ. Het vermogen is voldoende voor thuisgebruik, de bandbreedte is uitgebreid en de prijs is aanvaardbaar.

Alle transformatoren uit deze reeks hebben identieke aansluitingen: aan primaire zijde de anodeaansluitingen A1 en A2 en de gemeenschappelijke aansluiting Va. Er is een extra aansluiting (niet gemerkt) die op ongeveer 50% van een van de wikkelingen afgetapt wordt. Het zou een aansluiting voor een ultra lineairschakeling kunnen zijn, maar er is slechts één uitgang.

Aan secundaire kant heeft men de verschillende luidsprekerimpedanties, maar dit zijn geen absolute waarden; ze dienen eerder om de impedantie die de outputbuizen zien te bepalen.

Men kan de 4Ω-uitgang gebruiken voor de tegenkoppeling als men een zwakke tegenkoppeling wenst en de uitgang 16Ω als men een sterke tegenkoppeling wenst, en dit onafhankelijk van de aansluitingen die men voor de luidsprekers gebruikt.

De transfo met een impedantie van 8k is eerder bedoelt voor buizen die nu als "laag vermogen" bestempeld worden (maximale anodedissipatie van ongeveer 10W, push pull vermogen van 10W of meer). We hebben het hier over de buizen 6AQ5, 6V6 et EL84. Aangezien de transfo voorzien is voor een vermogen van 25W zal de laagweergave uitstekend zijn (als de schakeling goed ontworpen is natuurlijk).

De impedantie van 4+4k is ook geschikt voor een paar EL34 die op een lager vermogen gebruikt worden (ideaal om de vervorming te beperken en een vermogensreserve te hebben).

De transfo van 6.6k is eerder voorzien voor buizen die krachtig uitgestuurd worden zoals de 6L6, KT66 en eventueel EL34 (anodedissipatie van 20W en push pull vermogen van 20W of meer). In dit geval (en zeker indien men de KT66 of EL34 gebruikt) mogen de buizen slechts op een beperkt vermogen gebruikt worden (lagere hoogspanning). Als men in de buurt van 25W komt gaat de transfo progressief in saturatie met snel stijgende vervormingen.

In de praktijk kan de eerste transfo gebruikt worden voor piek anodestromen tot 65mA en de tweede transfo vanaf anodestromen van 60mA. Tussen 60 en 65mA kunnen beide transfo's gebruikt worden.

Buizen die in classe AB werken hebben een hogere uitgangsimpedantie dan versterkers die in classe A werken. In het laatste geval zijn de eindbuizen altijd in geleiding, wat praktisch overeenkomt met een parallelwerking van de twee eindtrappen. Het is dus moeilijk de impedantie van een eindtrap nauwkeurig te bepalen: de waarden die aangehaald worden zijn enkel geldig voor een welbepaalde instelling van de eindtrappen.

Een luidspreker heeft doorgaans een impedantie in de buurt van 6Ω. Men zal de luidspreker aansluiten op de 4 en op 8 Ω uitgang en nagaan welke aansluiting het hoogste vermogen levert (de vervorming controlleren met een skoop en ingeschakelde luidspreker). Een frekwentie van 55 à 110Hz gebruiken, het is de woofer die het meeste vermogen nodig heeft. Gebruikt men de transfo uitgang van 4Ω, dan heeft men een lager vermogen, maar minder vervorming

Voor laagvermogen versterkers (uitgerust met bijvoorbeeld een ECLL800, een paar ECL84 of ECL86) kan men kiezen voor een PP-EI60025. Omdat de transfo kleiner is (minder ijzer) wordt de kern gemakkelijker gemagnetiseerd en gaat er minder vermogen verloren.

Omdat de transformatoren van Piermme italiaanse kleurafkortingen hebben op de schema, heb ik rechts een overeenkomst geplaatst. Bij de type-aanduiding geeft de laaste letter de verschijningsvorm van de transfo aan, deze letter wordt hier niet opgenomen.


Transformatoren laag vermogen (10 - 15W)

Deze versterkers zijn geschikt voor een rustige living, een slaapkamer, enz.

PP-EI60025
Met zijn ingangsimpedantie van 5+5k en maximaal vermogen van 10W is deze transfo ideaal voor kleinere versterkers met ECL86/PCL86, ECL82 en ELL80/ECLL800.

PP-EI68046
Met een vermogen van 15W en een ingangsimpedantie van 4+4k kan de transfo gebruikt worden met een paar PCL805/ECL805 of EL84. De ultra lineair aansluiting enkel gebruiken voor de EL84.

PP-EI68074
De primaire impedantie bedraagt 5+5k, vermogen 15W, de transfo is geschikt voor eindtrappen die op een wat hogere spanning en lagere stroom werken (EL84, met ultra lineair aansluiting)


Transformatoren gemiddeld vermogen (20 - 25W)

Met dergelijke versterkers lever je voldoende vermogen voor een grote living.

PP-EI75003
Deze transformator van 20W is voorzien voor hoogohmige luidsprekers 600-800Ω (de typische luidsprekers die voorzien waren in SRPP schakelingen). Tegenwoordig worden dergelijke transformatoren gebruikt om een 100V installatie van muziek te voorzien (sonorisatie). Met een primaire impedantie van 4+4k zitten we in het gemiddelde en de transfo kan voor de meeste buizen gebruikt worden: 6L6, EL34, KT66,... De PP-EI68035 heeft dezelfde primaire impedantie en vermogen, maar is voorzien voor normale luidsprekers.

PP-EI68029 PP-EI68062
Men zal deze transformator gebruiken als men een hoge voedingsspanning heeft, zodat men een lagere anodestroom kan instellen want de ingangsimpedantie is redelijk hoog met 5+5k. Geschikte buizen zijn EL34, 6L6, KT66,... De tweede transfo heeft een ultra lineair aansluiting.

PP-EI68061
Gemiddelde impedantie van 4+4k en vermogen van 25W, we zitten in de middennorm. Deze transfo is dan ook geschikt voor de meeste versterkers die met een hoogspanning van 300V werken. Deze transfo werkt bijzonder goed met een paar PL508/EL508, maar andere buizen zijn ook geschikt: 6L6, EL34,... De ultralineair aansluiting enkel gebruiken voor pentodes zoals de EL34.

PP-EI68004 PP-EI68058 PP-EI68060
Drie nagenoeg identieke transformatoren (de eerste heeft geen UL aansluiting), geschikt voor buizen die een wat hogere stroom kunnen leveren. Uitermate geschikt voor een EL504/PL504 en KT77. Ook geschikt voor een KT88 die rustig gebruikt wordt.

PP-EI68059
Door de lage primaire impedantie van 2.5+2.5k is deze transfo geschikt voor hoogvermogen buizen die op een lagere anodespanning werken: EL504/PL504, KT88 en EL509/PL519. De transformator wordt hier gekozen gebaseerd op de beschikbare hoogspanning.


Transformatoren hoog vermogen (40W en meer)

Deze versterkers zijn eerder geschikt voor grote zalen, grote leefruimtes met veel dempingsmateriaal of voor mensen die nagenoeg doof zijn.

PP-EI84018
4+4k en 40W: geschikt voor EL34 en KT77, eventueel ook geschikt voor EL504/PL504 met een voedingsspanning van 350V (best de 4Ω luidspreker aansluiten op de 8Ω uitgang, want de impedantie is te hoog voor EL504/PL504).

PP-EI96040
4+4k en 50W: ideaal voor een paar EL34, KT77, KT88 en EL509/PL519

PP-EI10813
3.3+3.3k en 60W: de optimale transformator voor de EL509[S], PL519, KT88

PP-EI96050
De lijst van Piemme bevat ook transformatoren met een nog lagere primaire impedantie. Deze transformatoren zijn voorzien voor de parallelschakeling van twee eindbuizen. Met zijn primare impedantie van 2.25+2.25k, vermogen van 100W en ultra lineairaansluiting is deze transformator geschikt voor een quad EL34 (twee + twee buizen parallel per kanaal). Deze transfo is zondermeer ideaal voor een paar EL509S/PL519 die beter werken met een hogere anodestroom (twee buizen in push pull per kanaal).

Publicités - Reklame

-