Buizenversterkers
Versterkers met triodes als eindtrap
Triodes

Men gebruikt vooral pentodes (of beam tetrodes) in de eindtrap, maar het is ook mogelijk triodes te gebruiken.
-

-

Men gebruikt niet zo vaak triodes in een eindtrap vanwege de lagere versterking van een triode ten opzichte van een pentode. Dit wordt veroorzaakt door de interne tegenkoppeling: de wisselende anodespanning heeft een grote invloed op de anodestroom. In een pentode zorgt het schermrooster voor een electrostatische afscherming en heeft de anodespanning slechts een beperkte invloed op de anodestroom. De lagere versterking van een triode is van minder belang in de voorversterkertrappen waar men doorgaans een voldoende versterking heeft.

Omdat de spanningsversterking van een triode minder is moet de triode als eindtrap sterker aangestuurd worden, waardoor de stuurtrap ook voor vervorming zorgt.

Triodes worden doorgaans niet in single ended schakelingen gebruikt omdat de toegelaten dissipatie te laag is. Het vermogen dat naar de luidspreker gestuurd kan worden is ongeveer 1/3 van de anodedissipatie, en voor een luidspreker is het beschikbaar vermogen dan te laag.

Het gebruik van triodes is tegenwoordig enkel beperkt tot esoterische schakelingen (die veel te duur verkocht worden) of koptelefoonversterkers, waar het laag vermogen van een triode geen bezwaar is. Om het lage vermogen voor een koptelefoon te halen is een sweep van enkele volts voldoende.

Verschillende versterkers met triodes in de eindtrap: dit zijn vooral amerikaanse versterkers, in Europa is men snel overgestapt op pentodes.

Versterker met classe A2 sturing
Het driversignaal voor de eindtrappen moet zo sterk zijn dat de versterker soms in classe A2 gaat (met roosterstroom) waardoor een aangepaste drivertrap nodig is.

Amerikaanse versterkers
Voorbeelden van amerikaanse versterker met dubbeltriodes. Deze werden vaak in push pull configuratie gebruikt, waarbij men ook de twee triodes parallel kon gebruiken voor een hoger vermogen.

Een tweede voorbeeld is een moderne koptelefoonversterker (met een dubbele triode 12BH7) die ook geschikt is voor kleine luidsprekers.

Kleine triode versterkers met europese buizen
Voorbeelden van versterkers met europese triodes als outputbuis. Het maximaal vermogen van europese triodes is lager dan die van amerikaanse triodes (in Europa werd er sneller overgeschakeld naar pentodes). Ideaal voor een koptelefoon.

Versterker met single ended triode
Een versterker met een direct verhitte triode in single ended schakeling.

Transformatoren voor kleine versterkers
Welke transformatoren en welke instellingen moet men gebruiken in een kleine versterker?

De triodeschakeling van pentodes
De triodeschakeling van pentodes is een extreme vorm van ultra lineair schakeling. De UL schakeling is doorgaans de ebste oplossing, waarbij de afwijkingen in het uitgangssignaal die door de pentodewerking ontstaan gecompenseerd worden door de afwijkingen van de triodewerking. De vervorming in UL is dus minder dan de vervorming in pentodewerking of in triodewerking.

PublicitÚs - Reklame

-