Buizenversterkers
Distributed loading en Ultra lineair
UL

Triodes hebben in het algemeen betere audio eigenschappen dan pentodes als het op de vervorming aankomt, maar ze leveren een lager vermogen. Zou het niet mogelijk zijn de goede eigenschappen van de triodes te combineren met die van de pentodes?
-

-

Er zijn verschillende schakelingen in omloop om de eindtrappen in triode, pentode of UL modus te laten werken. Een voorbeeld is te vinden op de pagina van de pentodes EL34. De schakeling is eigenlijk heel eenvoudig, maar daarvoor heb je een aangepaste transfo nodig.

Rechts heb je de algemene schakeling om over te gaan van een pentodewerking (A), een triodewerking (B) of een ultra lineaire werking (C)

Algemene informatie
Hier leggen we je uit hoe de ultra lineair schakeling de vervormingen kan verminderen
  • Door een deel van het anodesignaal terug te sturen naar het schermrooster pas je eigenlijk een lokale tegenkoppeling toe, die de vervormingen in de eindtrap zal verminderen.

  • De Ua/Ia curves van de triode en pentode tonen aan dat de buizen tegengestelde vervormingen veroorzaken. Door een gepaste instelling kan men de pentode-vervormingen corrigeren door de triode-vervormingen.
Op de pagina geven we aan wat de gevolgen zijn van een triode en ultra-lineair schakeling op de vervorming en het vermogen.

Ultra lineaire schakeling zonder aangepaste transfo
De UL schakeling is eenvoudig toe te passen, je hebt enkel een aangepaste transfo nodig. Maar wat als je geen aangepaste transfo hebt?
Bij vermogensbuizen met een lage schermroosterstroom kan men een ultra lineaire schakeling maken zonder aangepaste transfo. Zo'n schakeling is eigenlijk enkel mogelijk met beam tetrodes waarvan de spoed van het schermrooster overeenkomt met het spoed van het stuurrooster.

Met deze schakeling is het ook mogelijk de schermroosterspanning op een lagere waarde te brengen dan de anodespanning (nodzakelijk voor sommige beam tetrodes).

Aangepaste UL schakeling
In bepaalde versterkers heeft de outputtransformator een wikkeling verbonden met de cathode en een wikkeling verbonden met de anode.
Het betreft in feite een aanpassing van de ultra lineairschakeling om de schermroosterspanning op een lagere waarde te houden ten opzichte van de anodespanning. Ter compensatie wordt de spanning over de cathode veranderlijk gemaakt. Een commerciele schakeling wordt ook getoond.

Sturing via het schermrooster
Bij een UL schakeling wordt het audiosignaal op het stuurrooster gebracvht en komt er een lokale tegenkoppeling op het schermrooster. Maar men kan evengoed het audiosignaal op het schermrooster brengen en de tegenkoppeling (eventueel) op het stuurrrooster: dit is de enhanced triode.

Met de tweede schakeling kan je de ultra lineaire schakeling gebruiken zonder aangepaste transformator. Het betreft hier een single ended schakeling met een beam tetrode. De UL-schakeling brengt nauwelijks een verbetering van de audiokwaliteit bij single ended versterkers, want de even harmonischen worden nauwelijks onderdrukt (in tegendeel: in sommige schakelingen worden er zelfs meer even harmonischen opgewekt). De ultralineairschakeling is eerder bedoelt voor symmetrische push pull versterkers die de even harmonischen beter kunnen onderdrukken.

Indien je een single ended versterker wilt bouwen, maak dan eerder een sturing via het schermrooster. De schermroostersturing is ideaal voor single ended versterkers, zeker als je beam tetrodes gebruikt.

PublicitÚs - Reklame

-