Buizenversterkers
De eindtrap
PCL805

Ik had een gebroken PCL805, ik heb hem gedementeerd en enkele foto's genomen.
-

-

De PCL802/ECL802 is compatibel met de PCL805/ECL805 en PCL85/ECL85. De penaansluitingen zijn identiek en de electrische eigenschappen zijn vergelijkbaar.

De PCL805 is ontworpen als rastereindtrap voor zwart wit televisies, maar de buis is lineair en kan een relatief hoge stroom leveren. Dit is de reden waarom ik de buis in verschillende schakelingen heb gebruikt.

Op de foto rechts ziet men het schermroorster door de openingen. Het schermrooster ligt in het verlengde van het stuurrooster waardoor het stuurrooster enkel zichtbaar op de uitvergroting. Door deze constructie heeft de buis een hoger rendement (minder verlies via het schermrooster). Het stuurrooster verdringt immers de electronen en het schermrooster staat als het ware in de schaduw van het stuurrooster.We zien beide kanten van de buis, met een kleine triode die eigenschappen heeft die overeenkomen met die van een ECC81.Een zicht op de tetrode, met van binnen naar buiten:

  • de cathode, dat is de platte buis in het midden. De PCL805 heeft een zeer brede cathode in vergelijking met bijvoorbeeld de PCL86 of PL84 en kan dus een hoge stroom leveren. Dit is eigen aan alle buizen die voor de afbuiging gebruikt werdeen.

  • het stuurrooster bevestigd op twee koperen staafjes.

  • het schermrooster met koelplaatjes op de koperen staafjes om de warmte beter af te voeren.

  • de beam forming plate die de plaats inneemt van het keerrooster. Deze platen zijn met de cathode verbonden en vormen een scheiding met de triode (deel is rechts zichtbaar)

  • de anode die niet volledig is, en die dus minder vermogen kan dissiperen in vergelijking met een buis met enklel een pentode zoals de EL84.


De anode is verwijderd, men ziet links de triode. De beam forming plates vormen een scheiding tussen de triode en de tetrode. Door het raam ziet men het schermrooster. De wikkelingen van het stuurrooster zitten achter die van het schermrooster en zijn niet zichtbaar. Achter de roosters ziet men de cathode met zijn coating van barium oxyde.En als laatste een beter zicht op de roosters, waarbij men de wikkelingen van het stuurrooster kan onderscheiden. De twee verschillende wikkelingen zijn boven en onder zichtbaar door de parallax.

De tetrode van de PCL805 is een verkleinde uitvoering van de PL504. Op de uitvergroting kan men het verschil niet zien tussen beide buizen.

Zie ook de ontleding van de PL84 en EL90, twee audio eindtrappen. Wat bijzonder interessant is, is de vergelijking van de PCL805 met de PCL86. Beide buizen worden gestript en vergeleken en we merken dat de buizen totaal verschillend zijn, en ook andere instellingen moeten hebben als de buizen als audioversterker gebruikt worden (beide buizen zijn goede audioversterkers).

PublicitÚs - Reklame

-