Buizenversterkers
De eindtrap
SRPP

Een uitgangstrap die het vermelden waard is, is de SRPP configuratie (Series Regulated Push Pull).
-

-

De SRPP schakeling werd ontworpen om versterkertrappen te kunnen bouwen zonder output transformator. Omdat de impedantie van een buizenversterker toch nog altijd hoog is, moesten er speciale 800Ω luidsprekers gebruikt worden, maar dit was geen onoverkomelijk probleem.

Deze versterkers hebben betere eigenschappen dan een single ended versterker, maar halen niet het rendement van een echte balansversterker. Ze zijn dan ook geschikt voor huiskamergebruik.

De SRPP schakeling heeft verschillende namen: shunt regulated push pull, series regulated push pull, single rail push pull, et en français push pull à auto-déphasage. Die fransen kunnen ook niets normaal doen, hadden ze het systeem maar Système Révolutionaire à Pression Positive genoemd, dan hadden ze de dezelfde afkorting kunnen gebruiken. Maar neen, ze moeten weer apart doen.

De "S" in SRPP wilt evenveel Serie als Shunt zeggen. Gezien vannuit de voeding zijn de twee buizen in serie geschakeld, maar staan ze in parallel gezien vanuit de belasting. De cyan kring (over de voeding) toont de serieschakeling, terwijl de rode kring de parallelschakeling toont, waarbij ofwel de bovenste buis de spanning over de belasting naar boven trekt, ofwel de onderste buis de spanning over de belasting naar beneden trekt.

In een goed uitgerekende schakeling kan de (wissel)stroom het dubbele bedragen van de voedingsstroom. In de praktijk zal de stroom niet zo hoog worden, want de extremen van de curve worden niet gebruikt.

De even harmonischen die in de onderste buis ontstaan worden wat onderdrukt door gelijkaardige vervormingen (maar met omgekeerde fase) in de bovenste buis.

De originele SRPP schakeling
We beginnen met een inleiding over de SRPP schakeling, om dan over te gaan op een schakeling van MBLE. Daar zie je ook dat de echte SRPP schakeling complexer is dan de schakeling die men in consumer apparatuur later zal aantreffen.

De amerikaanse versie van de SRPP
Deze schakeling verschilt van de europese SRPP schakeling. De bedoeling van de schakeling was ook niet dezelfde: men wou niet persé de outputtransformator dumpen, maar men wou een schakeling die de nadelen van de balansversterker niet had (dit had te maken met de kwaliteit van de toen beschikbare outputtransformatoren).

Een paar commerciële schakelingen
De UL84, PL84 en EL86 zijn speciaal ontworpen om te werken met een verlaagde hoogspanning en een hogere stroom om zo de inwendige weerstand van de versterker te verlagen. Deze buizen zijn dan ook ideaal voor dergelijke schakelingen. Ook de PCL86 die later gekomen is kan in een SRPP schakeling gebruikt worden (en heeft het voordeel dat je twee extra triodes erbij krijgt). Deze pagina bevat onder ander een paar historische schakelingen.

Koptelefoonversterkers
Koptelefoonversterkers zijn doorgaans uitgevoerd als SRPP schakeling, op deze pagina heb je ook andere schakelingen zoals de cathodevolger van White die ook als koptelefoonversterker gebruikt kan worden.

Ultimate SRPP
Ik heb altijd al een SRPP versterker gebruikt, eerst als audioversterker voor mijn televisie, dan als stereoversterker en uiteindelijk als deze ultimate SRPP. Je hebt een goede versterker met slechts 4 combi buizen triode+pentode.

100V transfo
De SRPP versterkers zijn gebouwd om te werken met hoogohmige luidsprekers, maar je kan ook laagohmige luidsprekers gebruiken als je een transfo voor 100V sonorisatie tussen plaatst. Omdat er geen permanente ruststroom door de transfo loopt is er geen risico dat de transfo gesatureerd geraakt.

Testschakeling
Ik heb reeds meerdere SRPP schakelingen gebouwd en ik weet dat ze zeer goed klinken. Maar wat zijn de technische eigenschappen van de schakeling: hoeveel vermogen kan een schakeling leveren? Welke stroom is daarbij optimaal? Wat zijn de verschillen tussen de PCL86 en de PCL805?

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's

-