Buizenversterkers
Een moderne series regulated push pull bouwen
SRPP

We bouwen een moderne series regulated pusqh pull versterker (SRPP). Het is een hybride schakeling geworden, dus met transistoren in de voor en stuurtrap.
-

-

We gaan een versterker bouwen met relatief moderne componenten (of tenminste NOS onderdelen), met een paar EL508 / PL508 (beam tetrode gebruikt in rastereindtrappen in kleurentelevisies) of een paar EL504 / PL504 (beam tetrode gebruikt in de lijnafbuiging van zwart wit televisies).

Dit artikel is een vervolg op het verschil tussen een SE en een SRPP schakeling en op de componenten voor een moderne versterker.

De schakeling

En we komen uiteindelijk aan de schakeling, het is een hybride schakeling geworden met transistoren en tetrodes. Mensen die al op de site hebben rondgewandeld zullen delen van de schakeling herkennen. Maar waarom een hybrideschakeling? Omdat is eigenlijk geen geschikte triode vond voor de drivertrap. De triode moet een hoge steilheid hebben (de ECC82 valt uit de boot), moet een maximale spanning van 450V kunnen verdragen (de ECC81 valt ook uit de boot) en moet kunnen werken met een lage anodespanning van 50V (ook de ECC83 valt uit de boot).

De voortrap is een BF422, die de tegenkoppeling op zijn emitter krijgt. De drivertrap is een BUX87, een schakeltransistor die ook zeer goed presteert in lineaire toepassingen. Met een maximale collectorspanning van 450V zitten we safe. De stroomversterking bedraagt meer dan 100 voor een collectorstroom van 1mA. De twee transistoren worden DC gestabiliseerd (werkpunt) door middel van de weerstand van 1.5MΩ.

De condensator aan de collector van de BF422 dient om de schakeling stabiel te maken. De waarde hangt vooral af van de gebruikte transformator. Kies de laagste waarde waarbij er geen oscillaties ontstaan (begin met 47pF).

De SRPP schakeling is de originele schakeling (dus met extra sturing op de bovenste tetrode). Hier passen we enkele ingrepen toe, delen uit de Peterson-Sinclair schakeling, om de versterker zo optimaal te laten werken.

Versterkers met een cathodeweerstand zijn "auto bias". Dit is een leuke voorziening zodat het maximaal vermogen van de buis niet overschreden wordt (de buis wordt dichtgeknepen bij hoog vermogen door verschuiving van het werkpunt). In theorie zou dit niet mogen gebeuren met versterkers in classe A omdat de gemiddelde stroom constant is, maar in de praktijk merken we wel een verschuiving van het werkpunt bij hoge volumes. Dit is niet wat we willen hebben, we willen niet dat de ruststroom lager wordt op maximale belasting, want dan zakt het audiovermogen dat de buis kan leveren.

Om dit tegen te gaan gebruiken we een negatieve voorspanning zoals bij hoogvermogen push pull versterkers. Dit heeft een tweede voordeel, we verliezen minder spanning over de cathodeweerstand. Iedere volt die we over de cathodeweerstand verliezen betekent minder output (lagere swing). We moeten de negatieve voorspanning zodanig instellen dat we een maximale spanningsval van 10V hebben over de cathodeweerstand (eventueel een spanningsverdubbelaar voor de negatieve spanning gebruiken). Met de cathodeweerstand zorgen we ervoor dat de stroom nooit te hoog kan worden. De stroom door de onderste tetrode is ook de stroom door de bovenste tetrode (op een paar mA na).


De printplaat met de voortrap BF422 en drivertrap BUX87


Met een magnovalvoet kan je een led in de buisvoet plaatsen, hier met een EL508 gedurende testen. De spanning voor de hoge intensiteit LED wordt afgenomen aan de cathodeweerstand van de onderste tetrode (ten opzichte van de massa) met een extra weerstand van 1kΩ, waardoor je een idee hebt van de stroom door de buizen. De led kan gesoldeerd worden aan twee niet gebruikte aansluitingen (2 en 9 voor de EL508).

Door de g2-spanning vast te leggen vermijden we ook dat de spanning gaat veranderen naargelang de belasting (en daarmee ook de DC instelling van de versterker). Dezelfde schakeling kan voor alle beam tetrodes voor beeldafbuiging gebruikt worden (EL508 en EL504).

De gelijkspanningsinstelling van de bovenste buis regelen we met de trimmer, in te stellen zodat op het knooppunt anode-cathode we de halve voedingsspanning hebben. Je kan eventueel de instelling controleren met een skoop: dummy load aansluiten, de versterker uitsturen tot dat er clipping ontstaat, en met de trimmer de spanning instellen zodat er evenveel clipping op de positieve en negatieve pieken is.

Het vermogen van de transfo moet je kiezen naargelang de buizen die je gebruikt: 5W voor een 6V6, 10W voor een EL504,... Om een werking in classe A te hebben kies je dan de ruststroom: 10mA per watt.

We gebruiken twee voedingstransfo's: één van 12V voor de gloeispanning (twee buizen in serie) en een scheidingstransfo van 115 + 115V (met middenaftakking) voor de hoogspanning en de schermroosterspanning. Deze transfo's zijn gemakkelijker te vinden dan gecombineerde transfo's. Een opmerkelijke eigenschap is dat de gloeistroomtransfo identiek moet zijn voor een EL504 of EL509: de EL504 is ontworpen met een cathode die een hoge stroom kan leveren. De benodigde gloeistroom is proportioneel aan de maximale cathodestroom (250 à 400mA voor de EL504, 500mA voor de EL509).

De luistertesten werden uitgevoerd met uitgeschakelde tegenkoppeling (dus transfokant van de 22kΩ weerstand aan massa leggen).

De schakeling werd uiteindelijk nog aangepast en de negatieve spanning werd gemaakt door een spanningsverdubbelaar samen met een instelpot. Daarmee kan de stuurroosterspanning vrij ingesteld worden, en dus ook de stroom door beide buizen. De cathodeweerstand heeft nu een vaste waarde van 100Ω. Met de PL508 is een zeer goede werking in classe AB te bekomen. De ruststroom bedraagt 16mA om naar 36mA te gaan bij vol vermongen (op low instelling).

Vermogensinstelling

In de tabellen onderaan worden er twee instellingen voor elke buis aangegeven: een normale instelling (normale stroom en vermogen) en een instelling met laag vermogen (en lager verbruik). Je kan de trimmers instellen voor een normaal of laag vermogen, of dubbele trimmers gebruiken en schakelen tussen beide instellingen.

Deze low/high instelling kan bijvoorbeeld nuttig zijn als je twee typische muziekinstellingen hebt: één als achtergrondmuziek en één als je echt naar de muziek luistert.

De >EL508 geeft de beste geluidskwaliteit. Dankzij de relatief hoge steilheid is een extra voortrap niet nodig.

EL508Lage tetrodeHoge tetrode De stroom door het schermrooster is ongeveer 2mA. De cathodestroom van de onderste tetrode is 44mA (weerstand van 100Ω). De anodedissipatie bedraagt 6.5W, ruim onder de grenswaarde van 12W.

Gebruik een sonorisatietransformator van 6W à 8W.

g1-8.7V139V
g2149V305V (2mA)
anode152V305V
cathode4.4V152V
dissipatie6.5W6.3W
 
EL508Lage tetrodeHoge tetrode De buizen kunnen ook met een lagere stroom werken, met een verschuiving van het werkpunt naar een classe AB. De werking in classe AB is duidelijk merkbaar met een stroom die 2.25× hoger ligt op vol vermogen.

Dit is de beste instelling voor de EL508 / PL508.

g1-19.1V140V
g2169V344V (1.7mA)
anode165V344V
cathode1.75V165V
dissipatie2.9W3.1W

EL504 PhilipsLage tetrodeHoge tetrode Het valt duidelijk op dat de EL504 met een veel negatievere stuurroosterspanning werkt. Dit betekent ook dat de steilheid van de buis lager zal liggen dan die van de EL508 (hogere sweep nodig om eenzelfde audiovermogen te bekomen).

Dit is de instelling van de buis met een lagere cathodestroom.

g1-20.1V124V
g2153V310V (2.0mA)
anode155V310V
cathode4.35V155V
dissipatie6.6W7.1W
 
EL504 PhilipsLage tetrodeHoge tetrode Instelling van de versterker met een normale cathodestroom. De stroom kan op een nog hogere waarde ingesteld worden (de maximale dissipatie is 16W), maar ik vind dat een classe A versterker zo'n laag rendement heeft dat die enkel zou gebruikt worden voor laag vermogens. De versterker heeft 60W hoogspanningsvermogen nodig voor een audiovermogen van tweemaal 8W. 8W, da's ruim voldoende voor een single ended versterker.

Het vermogen is hier beperkt door de voortrap, die de hoge sweep niet kan leveren, waardoor zelfs met een hogere anodestroom het maximaal vermogen niet gehaald kan worden.

g1-8.7V125V
g2146V300V (3.5mA)
anode148V300V
cathode8.56V148V
dissipatie11.9W12.5W
 
EL504 RSDLage tetrodeHoge tetrode De buizen van RSD zijn rebranded: ze zijn getest en voorzien van een nieuw logo, maar er is geen mogelijkheid om te weten waar de buizen gemaakt zijn. RSD zelf maakt de buizen niet, maar koopt loten. De kwaliteit van de buizen is goed en lijken recenter dan de Philips NOS buizen, met een emissie die een paar percenter hoger is.

We hebben opnieuw een lage en een normale stroom instelling.

g1-19.8V113.0V
g2154.4V313V (1.8mA)
anode153V313V
cathode4.11V153V
dissipatie6.2W6.3W
 
EL504 RSDLage tetrodeHoge tetrode
g1-9.3V125.9V
g2147.1V296.6V (3.5mA)
anode149.3V296.6V
cathode8.34V149.9V
dissipation11.7W11.8W

In deze schakeling presteert de EL508 veel beter door zijn hogere gevoeligheid. De buis heeft minder oscilleerneigingen en in de praktijk merk je niet dat de buis op een lager vermogen werkt.

De schakeling die hier getoond wordt laat een werking in classe AB toe, en dit is goed merkbaar met een EL508 op een lage stroomwaarde.

De Philips buizen hebben in het aglemeen betere eigenschappen dan buizen van minder bekende fabrikanten. De emissie van de cathode is nog goed na 60 jaren. De emissie is beter met NOS buizen dan met buizen van onbekende origine die reeds gebruikt werden, dit is geldig voor alle merken en een gebruikte Philips buiis is minder goed dan een NOS buis van een ander merk.

De PL504 is hier minder op zijn plaats want zijn potentiaal kan niet volledig benut worden door de drivertrap die niet in staat is de buizen volledig te sturen. De getransistoriseerde drivertrap gaat dan plots clippen, en dit is niet leuk om te horen.

Het skoopbeeld recht toont het 10kHz blokgolf van een SRPP schakeling (schema bovenaan) met maximale uitsturing. De bandbreedte is bewust beperkt tot 20kHz om een maximale stabiliteit te bereiken (geen parasitaire oscillaties te bespeuren).

Het maximaal vermogen dat gehaald kon worden met deze schakeling is 9.5W in een 8Ω speaker (sinussignaal). Het vermogen is beperkt door de drivertrap. Maximale anodestroom 110mA, ruststroom 35mA.

Publicités - Reklame

-