Buizenversterkers
De amerikaanse versie van de SEPP met pentode 7754
SRPP

Ook in de Verenigde Staten heeft men buizen ontworpen specifiek voor SEPP schakeelingen. Terwijl wij de EL86 hebben, hebben de amerikanen de 7754.
-

-

De 7754 is redelijk vergelijkbaar met onze EL86 maar de buis is breder om een sterkere dissipatie toe te laten (zoals de PL519 die breder is dan de 504, maar beiden gebruiken dezelfde voet). Het zijn zeldzame buizen, in de Verenigde Staten werd de SEPP (single ended push pull) versterker weinig gebruikt terwijl die in Europa aanwezig was in nagenoeg alle Philips televisies.

De amerikaanse naamgeving gebruikt codes zoals 6LF6 (die zeer weinig informatie geeft over de buis), maar het kan nog erger: Sylvania gebruikt gewoon een volgnummer. In de datasheet staat aangegeven "beam power amplifier" als titel (dus waarschijnlijk een beam tetrode), in de tekst leest men "beam pentode" en in het schema werdt er een gewone tetrode getekend.

De maximale voedingsspanning bedraagt 150V, de anodedissipatie is 16W en de anodestroom 100mA. In een klassieke push pull versterker levert een paar 7754 een vermogen van 10W met een vervorming van 6%. Een paar europese EL84 doet hier veel beter, maar de buis wordt gevoed met een hogere spanning. Het rendement van de buizen stijgt met de anodespanning, dit is te merken aan verschillende schakelingen.

De buis is speciaal ontworpen voor single ended push pull versterkers (SEPP) zodat er geen outputtransformator nodig is. Een probleem in de Verenigde Staten is dat er geen standaard ohmse weerstand is gedefinieerd voor hoogohmige luidsprekers: de impedantie kan 250, 500 of 800Ω zijn.

Door de hogere anodestroom kan de versterker goed werken met luidsprekers met een impedantie van 500 à 800Ω waarbij een vermogen van 5W bereikt wordt (bij een vervorming van 10%). Het is duidelijk dat de bedoeling hier niet geweest is de vervorming te beperken! Met een luidspreker van 250Ω is het nog erger met een vermogen van 4.5W en een vervorming van 11%. En de vervorming is berekend op enkel de eindtrap.

De twee schermroosterweerstanden moeten een waarde hebben die aangepast is de impedantie van de luidsprekers, maar een waarde van 4kΩ is een goed compromis in alle situaties.

Om een dergelijk vermogen te hebben is een sweep van 10V voldoende zodat een enkele voortrap voldoende is. Gebruikt men een pentode met een hoge versterking dan kan men een sterke tegenkoppeling toepassen (25dB) om de vervorming terug te brengen tot een aanvaardbare waarde van <1%. Een sterke tegenkoppeling is hier mogelijk omdat er geen faseverschuivende elementen zijn in de signaalweg (transformatoren).

Publicités - Reklame

-