Buizenversterkers
De eindtrap
PL508

De PL508 is een vermogenbuis die ontworpen werd om gebruikt te worden in de rastereindtrap van kleurentelevisies. In een push pull versterker kunnen twee PL508 een vermogen van 30W leveren in classe AB instelling.
-

-

De PL508 is het equivalent van de PCL805: de PL508 werd gebruikt in rastereindtrappen van kleurentelevisies terwijl de PLC805 in zwart-wit televisies gebruikt werd. Beide buizen zijn beam tetrodes die een hoger rendement hebben dan gewone pentodes.

Deze buis werd leeggezogen langs onder zodat er geen kneep bovenaan de buis is. De meeste buizen hebben een kneep bovenaan, behalve enkele buizen die een aansluiting bovenaan hebben (anode aansluiting of kathodeaansluiting zoals bij de PY500).

De versterker gebruikt een pentode E83F, dit is niet de professionele uitvoering van de EF83, maar een totaal verschillende buis!

De buis werd ontworpen als lijnversterker in telefooncentrales. Tot duizend individuele lijnen werden samengevoegd tot één hoogfrekwente verbinding met coaxkabel om de telefoongesprekken door te sturen naar een andere stad ("interzonale telefoongesprekken" die tweemaal zo duur waren, met 5 frank kon je 1 minuut en 20 seconde bellen).

De buis moet een lange levensduur hebben van meer dan 10.000 uren en moet zeer lineair werken zodat de telefoongesprekken aan de andere kant van de lijn correct gedemoduleerd kunnen worden. De buis is ontworpen voor een maximale anodestroom van 10mA en de buis wordt normaal gebruikt met 8.3mA (hoogste lineariteit) en een voedingsspanning van 210V (Vg2 = 120V). De totale anodedissipatie bedraagt 2.1W. De buis kon een vermogen van 500mW op de coaxkabel steken.

In deze versterker wordt de buis als triode gebruikt en de anode wordt direct gekoppeld aan het rooster van de fase omkeertrap. Een RC netwerk op de anode compenseert voor de faseverschuivingen en zorgt voor een stabiele werking zelfs met een tegenkoppeling.

De faseomkeertrap gebruikt een ECC81 in long tail schakeling (differentiële versterker). Om het verschil in versterking van de triodes te compenseren (een triode wordt via zijn rooster gestuurd en de andere via zijn cathode) wordt er een extra weerstand van 8.2k bijgeplaatst op één van de anodes van de omkeertrap. De waarde van de weerstand hangt af van het type buis dat gebruikt wordt en het is altijd een compromis, want de versterking van de buis wordt minder als de buis versleten is.

De eindtrap bestaat uit een paar PL508 in push pull schakeling, werkend in classe AB. De gloeispanning van de tetrode bedraagt 17V. De maximale anodedissipatie is 12W.

Buizen die als eindtrap in de afbuiging gebruikt worden moeten een hoge stroom kunnen leveren bij een relatief lage spanning (320mA bij 50V in dit geval). De totale dissipatie van deze buizen is beperkt, want de buizen zijn niet permanent aktief. Dit betekent dat de buizen eigenlijk niet geschikt zijn om in classe A te werken, want de anodestroom zou dan beperkt moeten worden tot 30mA om de maximale dissipatie van de anode niet te overschrijden.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de PL504 kan deze buis met een (bijna) normale schermroosterspanning van 180 à 200V werken. Bij een dergelijke hoge spanning moet de PL504 veel sterker negatief gepolariseerd worden op zijn stuurrooster (-40V).


Standaard versterker om
verschillende configuraties te testenZicht door de anode op de roodgloeiende cathode. Het stuurrooster (g1) is goed zichtbaar. Het schermrooster (g2) waarvan de wikkelingen in het verlengde van die van het stuurrooster liggen is niet zichtbaar. Er is geen keerrooster (dit is een tetrode) maar platen die de electronenstroom concentreren.

Op het net zie je vaak single ended schakelingen (SE) die deze buis of gelijkaardige buizen gebruiken (vaak zijn dat PL504). Dit is de buis totaal verkeerd gebruiken, want een PL508 kan dan een maximaal audiovermogen van 4W leveren (niet meer dan een EL84). Het enig voordeel is dat dit vermogen gehaald kan worden met een lagere anodespanning (en hogere stroom).


Hierboven: een PL504, PL508 en EL84 ter vergelijking (anodedissipatie: 16W, 12W en 12W). Bij een 12W anodedissipatie wordt de EL84 behoorlijk warm vanwege de extra lerliezen op het schermmooster.

De meest efficiënte instelling van de PL508 is een classe AB met een ruststroom van 10mA (roostervoorspanning van -25V), je haalt dan een vermogen van 30W. De buis gaat bijzonder lang mee, het is een buis die ontworpen is geweest om jarenlang stabiel te werken. Dit is nodig in kleurentelevisies, want een wijziging van de eigenschappen van de buis zou direct zichtbaar zijn op het scherm als kleuren die niet meer samenvallen.

Kwa vermogen kan je de PL508 plaatsen tussen de PCL805 die een maximaal vermogen van 15W kan leveren (push pull versterker in classe AB) en de PL504 die 40W kan leveren. Deze mooie buis heeft als voordeel dat die geen anodekap nodig heeft. Er is geen risico dat je de hoogspanning zou raken.

De werkingparameters: hoogspanning: 276V in rust (269V bij maximale belasting), g2: 195V in rust (192V maximale belasting), g1: -27V instelbaar op minimale vervorming.

Skoopbeeld: anodestroom ingesteld op 8mA voor de laagste vervorming, maximale stroom 130mA. G2 stroom: 1mA (4.4mA maximale belasting). Stuurspanning op g1: 37Vpp.

Een paar PL508 werd vergeleken met een paar EL84. Beide buizen hebben dezelfde maximale dissipatie, maar de PL508 heeft minder moeite om een hoog vermogen te leveren, al wordt de maximale dissipatie overschreden als de versterker op maximaal vermogen werkt.

Het rendement van de PL508 ligt hoger, met een g2 stroom die 3% van de anodestroom bedraagt (11% voor de EL84). De buis wordt minder warm dan de EL84. dankzij de grote cathode moet de buis al heel slecht zijn vooraleer de verminderde emissie gevolgen heeft voor de werking van de schakeling.

De uigangsimpedantie is laag en de demping is buitengewoon goed (kenmerkend voor veel deflectiebuizen).

Het geluid is kwalitatief beter dan met een paar PL504, maar deze buizen waren niet gepaard, met een maximale stroom in één buis van 220mA en 150mA in de andere buis.

Je ziet het ingangssignaal, beide cathodestromen (over een weerstand van 1Ω) en de uitgangsspanning over een weerstand van 7.5Ω. Door de negatieve roostervoorspanning kan je beide stromen perfect identiek maken.

Een verslag van een radiotechnieker die twee buizen in een omgebouwde versterker gebruikt heeft: "De kwaliteit was verrassend te noemen". Mits de g2 spanning rond de 150V gehouden wordt kan de anodespanning gerust oplopen tot 350V (10mA anodestroom in rust, 45mA bij vol vermogen).

Publicités - Reklame

-