Buizenversterkers
Ontleding van een paar defekte buizen
Strip tease

We ontleden hier een paar (defekte) buizen en bekijken het verschil in de buisconstructie. Onze aandacht gaat vooral naar de opstelling van de roosters.
-

-

Ontleding van een EL90
De EL90 is een kleine buis die als audio eindtrap gebruikt werd, het is een 6V6 die in een kleinere behuizing werd geplaatst. De buis is een efficiente beam tetrode, maar de buis wordt toch zeer warm. De maximale dissipatie van de kleine buis (12W) komt overeen met die van de EL84.

Ontleding van een PL84
De PL84 is een audio eindtrap zoals de EL84, maar de buis is ontwikkeld om te werken met een lagere anodespanning. De buis is eerder te vergelijken met de EL86. Het is een buis die recenter ontwikkeld is dan de EL84 en heeft een verbetering, namelijk het schermrooster dat dezelfde spoed heeft als het stuurrooster.

Op dezelfde pagina tonen we de verschillen met de amerikaanse 15CW5.

Ontleding van een PCL805
De combi-buis kan gemakkelijk gebruikt worden als audio eindtrap. Oorspronkelijk was de buis bedoeld als rastereindtrap: het is dus een buis die een relatief hoge (piek)stroom kan leveren en lineair werkt. Met twee buizen bouw je een single ended stereo versterker of een mono balansversterker.

Strip PCL805 en PCL86
Het zijn twee buizen die voor totaal verschillende funkties ontworpen zijn, toch zijn beide buizen goede hifi buizen, als de instellingen aangepast zijn aan de buis. Op deze pagina zie je de opmerkelijke verschillen tussen beide triodes-tetrodes.

Video eindtrappen
We bespreken de PL83 (een video eindtrap die in bepaalde high end zwart-wit televisies gebruikt werd) en de PL802, een video eindtrap die in kleurentelevisies gebruikt werd. De PL802 wordt volledig gestript en we merken dat dit één van de zeldzame buizen is met een spanrooster.

Ontleding van de PL36
De PL36 is een lijneindtrap en heeft bijna alle kenmerken van de recentere en meer bekende PL500: het is een beam tetrode met de wikkelingen van het stuurrooster en schermrooster die in elkaars verlengde liggen. Door het ontbreken van een cavitrap was de buis onvoldoende stabiel voor gebruik in audioversterkers.

Strip EF80
De EF80 is een radiofrekwente voorversterkerpentode (tot 50MHz) en wordt normaal niet gebruikt als audio eindtrap. Maar omdat de buis zo frekwent gebruikt werd, was de buis zeer goedkoop en zijn er een paar versterkers gebouwd met deze buis.
Er is ook een strip van de PL519 op deze pagina. Dit was een buis met een maximale anodedissipatie van 40W (daarmee kan men gemakkelijk 100W audiovermogen halen in een push pull schakeling halen).De buis rechts is een voorversterkerpentode (genre EF80) met een cathode, drie roosters en een anode. De anode is klein uitgevoerd om de parasitaire capaciteiten tussen de electrodes te verminderen. De buis is voorzien voor een maximale anodestroom van 10mA. De millercapaciteit verstoort de correcte werking van de schakeling en moet zo klein mogelijk zijn. De kleine anode ziet men ook bij de PL802. Rond de electrodes zit er nog een afscherming (die hier verwijderd werd).

Publicités - Reklame

-