Buizenversterkers
De eindtrap
Schakelingen

Naast de gewone single ended (SE) en push pull (PP) eindtrap zijn er nog andere, minder bekende schakelingen.
-

-


Simplex of stereoplex:
een balans stereoversterker met de helft van de onderdelen

De mogelijkheden wat betreft voortrap en omkeertrap zijn eerder beperkt (toch zijn er niet minder dan 5 families omkeertrappen). Bij de eindtrappen hebben we de meeste mogelijkeden wat betreft de keuze van de buizen en de gebruikte schakeling.

Bij de volgende items gaat de klemtoon minder naar de buistypes, maar meer naar de schakelingen zelf, en we bespreken enkele speciale schakelingen.

 • Circlotron
  Principeschakeling van de circlotron, een schakeling die gebaseerd is op een dubbele cathodevolger. Met een dergelijke schakeling kan men een zeer lage vervorming bereiken.

 • SRPP
  Zoals de circlotron is de SRPP ook een speciale schakeling, maar die is minder complex dan de circlotron en wordt voor lagere vermogens gebruikt. Oorspronkelijk werd deze schakeling gebruikt om 800Ω luidsprekers te sturen, maar het is ook mogelijk moderne luidsprekers te gebruiken. De SRPP bestaat in verschillende uitvoeringen.

 • SIPP
  Nog een rare afkorting: SIPP of Self Inverting Push Pull, waarbij één eindtrap het tegenfase signaal levert voor de andere eindtrap. De schakeling werd vooral tijdens en na de tweede wereldoorlog gebruikt, als men wat meer vermogen nodig had, zonder te willen investeren in een fase-omkeertrap.

 • Simplexschakeling (stereoplex)
  We zijn een paar jaren later, maar de wederopbouw van het land is nog steeds bezig en de gezinnen hebben niet veel geld om uit te geven. Een simplexschakeling heeft de voordelen van een echte balans stereo versterker, maar gebruikt slecht de helft van de buizen van een echte stereo balansversterker. Toch zijn de eigenschappen redelijk goed te noemen.


  De SRPP schakeling, de SIPP en de simplexschakeling werken enkel goed als de buizen in classe A aangestuurd worden.

 • Ultra Linear en distributed loading
  Triodes hebben in het algemeen betere audio eigenschappen dan pentodes, maar leveren minder vermogen. Zou men niet de goede eigenschappen van beide kunnen combineren?

 • Triode of pentode?
  Puristen zweren enkel bij triodes (of als het echt niet anders kan: pentodes die als triodes geschakeld worden). Hier leggen we de verschillen uit.

 • Menno van der Veen: versterkerschakelingen
  Een paar schakelingen van Menno van der Veen worden hier besproken. Vroeger was ik van mening dat "meer is beter/big is beautiful" en ik gebruikte (zoals Menno van der Veen) veel te grote koppelcondensatoren, tot ik proefondervindelijk heb gemerkt dat buizenversterkers juist beter klinken met de correcte condensatoren. Van der Veen heeft ook een circlotron ontworpen (schakeling onderaan de pagina).

 • Koptelefoonversterkers
  We bespreken twee concrete schakelingen.

 • Sturing op g2 (super triode)
  Het is mogelijk de eindtrap aan te sturen op g2 (schermrooster) in plaats van op g1 (stuurrooster). Dit wordt vooral gedaan bij SE-ontwerpen (single ended) om de vervorming te reduceren.

 • De single ended eindtrap
  De single ended eindtrap gebruikt slechts één vermogenbuis. Het beschikbaar vermogen is minder dan de helft in vergelijking met een versterker in balansconfiguratie.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's

-