Buizenversterkers
Types buizen voor gebruik als eindtrap
Vermogensbuizen

Op deze pagina een lijst van de meest voorkomende buizen die gebruikt werden als audio eindtrap. Een aantal van deze buizen waren oorspronkelijk niet ontworpen als audio eindtrap (zoasl lijneindtrappen).
-

-


Monobloc versterker met PCL805 en bluetooth ontvanger
Configuratie: symmetrische serie push pull


Detailbeeld van een versterker met 4 EL504 voor een vermogen van 15W
Anodespanning: 280V, schermrooster: 125V, stuurrooster: -27V


Monobloc testversterker hier tijdelijk gebruikt als computerversterkerBasis voor een buizenversterker: een outputmodule (hier met twee EL508), getransistoriseerde voorversterker en fase omkeertrap en gecompenseerde schermroostervoeding (met PCL805).


Buizen voor de afbuiging:
originele PL519, PL519 laatste versie, PL504, PL508
Anode dissipatie: 35W, 40W, 16W, 12W
De maximaal toegestane dissipatie kan overschreden worden in lineaire werking


Kleine buizenvoorraad: PCL805, ECL805, EL508, EL504, EL300, PL519, EL509S en zonder verpakking KT77, EL84, EL83, ECC81, ECC82, 6V6,...

Inleiding: monobloc of stereoversterker en keuze van vermogensbuizen.

Enkelvoudige pentodes en tetrodes,
laag vermogen

Dit zijn buizen die oorspronkelijk niet bedoelt waren om als audio eindtrap gebruikt te worden.
 • EF80
  Om de kosten van televisies te beperken moest het aantal verschillende buizen laag blijven. De EF80 paste goed in die strategie, en kon op verschillende plaatsen gebruikt worden, zelfs als audio eindtrap (in push pull configuratie). Deze buis was goedkoop en werd ook in radiotoestellen gebruikt.

 • EF91 en EF96
  Als je genoegen neemt met een laag vermogen, dan is een versterker met EF91 (vergelijkbaar met EF80) of EF96 mogelijk. Er zijn zelfs radio's gemaakt met een single ended eindtrap met een dergelijke middenfrekwent pentode: deze buizen werden voor verschillende toepassingen gebruikt, waardoor ze relatief goedkoop waren (in vergelijking met een echte vermogenspentode).

Enkelvoudige pentodes en tetrodes,
gemiddeld vermogen

Deze enkelvoudige pentodes en beam tetrodes werden vaak in lampenradio's gebruikt. In continentaal Europa zal men vaak de EL84 gebruiken, de voortrap is dan een EABC80. Deze buizen kunnen ook in push pull versterkers gebruikt worden.

In Europa zal men vaak pentodes gebruiken (EL84, EL86) terwijl men in de Verenigde Staten zal kiezen voor stralenbundel tetrodes zoals de 6V6, die in het Verenigd Koninkrijk als EL90 met 7 pens gefabriceerd werd.

De laagvermogen pentodes zoals de EF80, EF89 en later EF183 en EF184 werden als radiofrekwente buizen gebruikt (of als laagvermogen audio voorversterker trappen (EF86))

Combi buizen (triode-tetrode of triode-pentode),
laag en gemiddeld vermogen

Deze triode-pentode combi buizen waren ideaal voor een pick up versterker (één enkele buis is voldoende). De buizen werden ook veelvuldig gebruikt in televisies als audio versterker, als videoversterker en als raster oscillator en eindtrap.

Het vermogen van een audiotrap gaat van 1.4W tot 4W naargelang de buis. Deze buizen werden oorspronkelijk niet ontworpen om in een balansversterker gebruikt te worden, maar dit is mogelijk voor alle buizen.

Buizen voor lijn- en rasterafbuiging,
gemiddeld en hoog vermogen

 • Lijneindtrappen televisies
  (horizontale afbuiging)
  Lijneindtrap buizen uit zwart-wit televisies (PL504) en kleurentelevisies (PL509 en PL519) zijn heel goed geschikt zijn als eindtrap. Omdat de buizen goed presteren op hoge spanning en op lagere spanning geven we meerdere voorbeelden, waarbij we ook aandacht schenken aan de voeding. Deze trend is niet nieuw, reeds in het begin van de televisie gebruikte men lijneindtrappen als audio versterkertrappen.

 • Rastereindtrappen televisies
  (verticale afbuiging)
  De rastereindtrappen zijn voorzien om lineair te werken (door de lage frekwentie werkt de afbuigspoel niet als smoorspoel zoals bij de horizontale afbuiging). Deze buizen kunnen dus probleemloos in audioversterkers toegepast worden, maar er zijn relatief weinig versterkers gebouwd met rastereindtrappen.

 • EL509
  Deze buis heeft de eigenschappen van de PL519 en de gloeispanning van een EL34. Maar de buis bestaat in twee uitvoeringen, een originele versie met magnovalvoet en een alternatieve versie met octalvoet.

Triodes en andere combinaties

 • Triodes als eindtrap
  Triodes worden niet vaak in eindtrappen gebruikt wegens het laag rendement, maar er zijn een paar scxhakelingen te vinden op deze pagina's

 • ELL80 en ECLL800
  Dit zijn twee buizen die twee volwaardige pentodes bevatten. Met één PLL80 kan men dus een push pull eindtrap bouwen of een stereoversterker in single ended configuratie. De PCLL800 heeft een extra omkeertrap en is voorzien om gebruikt te worden als complete push pull versterker met balanstranformator.

Tetrodes en pentodes voor hoog vermogen

 • EL34: eigenschappen en schakelingen
  Een van de meest gebruikte buizen als eindtrap in europese audioversterkers. Deze buizen hebben een hogere vermogensreserve en kunnen minder gevoelige luidsprekers aansturen dan een paar EL84.

 • EL51
  Nog meer vermogen dan met een paar EL34? We hebben de buis voor u: de PL51. Enig minpunt is zijn P-buisvoet (transcontinental).

 • EL503 EL520
  Een opvolger van de EL34, hoger vermogen, hogere steilheid. Deze buizen waren ontworpen om de EL34 te vervangen met zo min mogelijke wijzigingen aan de schakeling. Deze buizen zijn zeer zeldzaam en het is moeilijk om er nog te vinden.

  Aanpassingen aan versterkers uitgerust met EL503: een bestaande versterker kan aangepast worden om te werken met andere buizen.

 • E130L
  Nog een alternatief op de EL34. Door het spanrooster heeft men een buis met een hogere versterking en door de straalbundel constructie haalt men een hoger rendement. De buis gebruikt dezelfde buisvoet als de EL34 maar de aansluitingen zijn niet dezelfde.

 • EL506
  Een audio eindpentode die slechts door één fabrikant gemaakt werd en die nu niet meer te vinden is. De buis kan echter vervangen worden door een EL34 als ook de buisvoet vervangen wordt.

De amerikaanse buizen hebben een andere codering. Een aantal specifieke buizen worden uitgelegd. In Amerika worden er vaker triodes als eindtrap gebruikt, bij ons is men sneller overgestapt op pentodes.

Een lijst van europese vermogenspentodes is hier te vinden.

Ontleding van verschillende defekte buizen.

Publicités - Reklame

-