Buizenversterkers
De eindtrap
 

We hebben het gehad over de voortrappen en de fase-omkeertrap, hier gaan we het hebben over de eindtrap. De eindtrap levert het vermogen om de luidsprekers aan te sturen.
-

-


Beam tetrode, het keerrooster is vervangen door beam forming plates


Om een hoog rendement te halen (weinig verlies van electronen via het schermrooster) moeten de windingen van het schermrooster in het verlengde van die van het stuurrooster staan.

De fase-omkeertrap werd op een vorige pagina besproken. De fase-omkeertrap is enkel nodig als men een push-pull eindtrap gebruikt. Sommige eindtrappen worden aangestuurd door een drivertrap.

In de inleiding hebben we het over de werkingsclassen (A, AB1 en AB2) en de configuraties (single ended en push pull). Ook de ultralineaire montage komt aan bod.

Stuurrooster, schermrooster en keerrooster

Voor een hoger rendement moeten de schermroosters op dezelfde hoogte als de stuurroosters geplaatst worden (de schermroosters zitten in de electronenschaduw van de stuurroosters, zie tweede afbeelding rechts). Het schermrooster dat op een positieve spanning zit vangt dan minder electronen op, waardoor er meer electronen naar de anode gaan. Het probleem is dat je dat niet kan achterhalen. Doorgaans hebben enkel beam tetrodes deze typische configuratie (KT-reeks, EL509, PLC805, PL508, PL504, PL509, PL519). De meer bekende EL84 en EL34 zijn standaard pentodes.

De afbeelding is die van een beam tetrode, een buis waarbij de werking van het keerrooster gerealiseerd wordt door een electronenwolk. Er is geen keerrooster meer nodig, die wordt vervangen door "beam plates" die de electronenstroom concentreren.

  • Schakelingen met de meest voorkomende buistypes
    De typische schakelingen komen hier aan bod: single ended (vaak afgekort als SE), push pull (balans eindtrap) in triode, ultralineair en pentodeschakeling,.. We tonen iedere keer een volledige versterker met voortrap, omkeertrap (indien van toepassing) en eindtrap.

  • Minder voorkomende schakelingen
    Zoals: Circlotron, SRPP, SEPP, SIPP, Simplex/stereoplex, Ultralinear, G2-sturing, Single ended,...

  • Lijst van europese vermogenspentodes
    Dit is een lijst van de meest voorkomende europese vermogenspentodes, met de klemtoon op buizen die voor audiotoepassingen geschikt kunnen zijn.

De roostervoorspanning van de eindtrappen kan op verschillende manieren gerealiseerd worden.

Verschillende defekte buizen werden volledig gedemonteerd en gefotografeerd. Dit is de strip tease van enkele buizen.

Ik heb nog voldoende buizen om talrijke stereo versterkers te bouwen: de ECL805/PCL805 voor een vermogen van 10W, de EL508 voor een vermogen van 15W, de EL504 voor een vermogen van 20W of meer.

De berekeningen voor een eindtrap (belastingslijn en dergelijke).

Op de volgende pagina's bespreek in nog een extra items zoals vervorming, tegenkoppeling, cathode-condensatoren en nog veel meer, zoals het herstellen van pannes.

PublicitÚs - Reklame

-