Buizenversterkers
Speciale voorversterker schakelingen
Voortrap

We bespreken hier enkele voorversterker schakelingen met meerdere triodes.
-

-

Cathode follower van White
Met deze schakeling wordt één van de grootse nadelen van de standaard cathodevolger opgevangen (de uitgangsimpedantie die niet constant is). Deze schakeling heeft zeer goede eigenschappen, maar omdat die niet versterkt (spanningsversterking ongeveer 0.9×) wordt de schakeling niet veel gebruikt. De schakeling werd vroeger gebruikt om een gemoduleerd signaal over een lange afstand te sturen (coax kabel van de ene naar de andere telefooncentrale).

Mu-follower
De cathode follower van White is gebaseerd op een gewone cathodevolger, en de mu-follower is gebaseerd op een gewone versterkertrap (gemeenschappelijke cathode) waarvan men de eigenschappen verbeterd heeft. Deze schakeling geeft een zeer lineair signaal en wordt bijvoorbeeld in (losstaande) voorversterkers gebruikt om het signaal naar de eindverterker te sturen. De versterker kan een lage ingangsimpedantie hebben (47kΩ, wat zeer laag is voor een buizenversterker) zonder dat dit invloed heeft op de eigenschappen van de mu-follower.

Series regulated push pull
Deze schakeling wordt verder besproken onderaan de pagina, het is een aanpassing van de mu-follower. De sweep is hoger, maar de vervorming neemt toe (wat men kan reduceren door een tegenkoppeling toe te passen).

Cascode schakeling
De cascodeschakeling is eigenlijk een pentodeversterker waarvan men de pentode in tweën gesplitst heeft. De schakeling heeft de voordelen van de pentode (een hoge versterking en een lage millercapaciteit), maar zonder de nadelen van de pentode (partition noise). De schakeling werd voornamelijk als voortrap in tuners gebruikt (televisies en in mindere mate radio's).

Automatische volumeregeling
Deze schakelingen werden in bandopnemers gebruikt, in public address installaties (oproepsystemen),... Zelfs nu worden deze regelingen nog gebruikt (maar hebben een meer deftige naam gekregen). Er bestaan verschillende systemen, en ze werken ook anders want ze hebben verschillende toepassingsgebieden.

Toonregeling
De toonregeling kan nuttig zijn om de weergavecaracteristiek van bepaalde dragers te corrigeren (tegenwoordig heeft men het over vinylplaten als men fotoplaten bedoelt). De toonregeling wordt doorgaans voor de eindversterker geplaatst. Een goede toonregeling is aktief (met buizen) en wijzigt de amplitude van het signaal niet als de regelaars in de middenpositie geplaatst worden.

Men heeft het vaak over cathodevolger, gemeenschappelijke cathode,...: ziehier de basisschakelingen, een opfrissing kan soms nodig zijn.

Series Regulated Push Pull

De SRPP is gebaseerd op de µ-follower, maar zonder de belastingsweerstand.

Een voorbeeldschakeling van een SRPP als voortrap staat op de pagina van de SIPP schakeling.

Tegenwoordig wordt de SRPP gebruikt als koptelefoonversterker want dankzij de lagere uitgangsimpedantie kan de schakeling een (weliswaar hoohohmige) koptelefoon aansturen zonder aanpassingstransfo (maar met vermogensbuizen). Een paar praktische realisaties staan hier uitgelegd.

Met een ECC99 (dubbele triode) kan men werken met een ruststroom van 10 à 18mA, wat voldoende is om een koptelefoon aan te sturen. Men heeft één buis (twee triodes) nodig per kanaal, plus de nodige voorversterking (ECC83). Het beschikbaar vermogen is laag, meestal minder dan 100mW, maar dit is ruim voldoende om koptelefoons aan te sturen.

De SRPP schakeling werd vroeger vaak gebruikt om hoogohmige luidsprekers aan te sturen. Dit is nog altijd mogelijk als men een goedkope 100V lijntransfo gebruikt om de uitgangsimpedantie aan te passen aan de lage impedantie van de huidige luidsprekers. De indexpagina SRPP schakelingen staat hier.

Publicités - Reklame

-