Buizenversterkers
Speciale schakelingen
ER30

De ER30 is een bluetooth ontvanger met International Octal buisvoet. Ten gevolge van technische problemen kon de buis pas op 1 april 1961 op de markt gebracht worden.
-

-


Dat Philips vooruitstrevend kon zijn (maar dat niet altijd was, cfr. de 19TX430) toont volgende datasheets van de ER30. Om correct te zijn moet ik vermelden dat de buis ontwikkeld werd door de belgische tak van Philips, namelijk MBLE. La Manufacture Belge de Lampes Electriques die toen werkzaam was in verschillende sectoren (kernonderzoek, sensoren voor de industrie en zelfs bouwdozen voor de kinderen) maakte toen al deel van de Philips groep, maar had een zelfstandige werking. Philips was vooral ge´nteresseerd in de verschillende patenten, o.a. die met betrekking tot de Compact Cassette die toen in Turnhout ontwikkeld werd.

ER30

De ER30 was een volwaardige bluetooth ontvanger die ingebouwd kon worden in een lampenversterker. De gebruikte buisvoet is octal, de miniaturisatie was in die tijd nog niet zo ver gevorderd dat de ontvanger in een noval buis gemonteerd kon worden.

De voedingsspanning bedraagt 6.3 Ó 18V te leveren via een aparte wikkeling op de voedingstransfo (de ingebouwde omvormer is niet ge´soleerd van de massa-aansluiting). Voeding met gelijkspanning is ook mogelijk. Indien de voeding aanwezig is licht een orange fosfor op in het midden van de buis (P12 fosfor, kleur van een radarscherm).

Indien de buis gekoppeld is met een bluetooth toestel, dan licht ook de bovenste fosfor op (P13, blauw zoals de afstemogen). Pen 6 is een uitgang die hoog wordt (5V) als er een bluetooth verbinding actief is. Deze uitgang kan bijvoorbeeld gebruikt worden om met een relais automatisch te schakelen naar de bluetooth ontvanger.

De ontvanger is richtingsgevoelig en bij de fabricage van de versterker moet de octal buisvoet zodanig gericht worden dat de pennen 4 en 5 naar voren wijzen (richting zender). Dan zijn ook de twee fosforstroken goed zichtbaar (zie ook foto hieronder). Wordt de buis in een metalen kast ingebouwd (sonorisatieversterker voor public address toepassingen), dan moet er een externe antenne aangesloten worden op pen 3 (apart leverbaar onder de 12NC code 4822 503 99059).

De uitgang levert een signaal van 775mV effectief die direct naar de versterker gestuurd kan worden.

Zoals alle buizen is deze buis gevoelig voor stoorstralingen en moet de buis ver geplaatst worden van schakelende voedingen, maar ik vertel je hier niets nieuws, dat is geldig voor alle buizen (ik bezit namelijk zo'n buis en heb die aan een grondig onderzoek onderworpen). De afbeelding toont de ER30 samen met twee KT77 om een idee te geven van de afmetingen van de ontvangerbuis.

De ER30 was echter zijn tijd zo ver vooruit dat er toen nog geen bluetooth muziekbronnen aanwezig waren en de productie van dit vooruitstrevend product werd snel stilgelegd.

Er bestaat ook een ER31 die nog zeldzamer is. Deze buis heeft een volumeregeling via een gelijkspanning op pen 3. Het is een gewoonte van een onpaar eindcijfer te gebruiken voor laagvermogen buizen met een gainregeling (EF83, EF85, EF89,...).

PublicitÚs - Reklame

-