Buizenversterkers
Drivertrap ren voorbeelden versterkers AB2
A2 AB2

De drivertrap voor een versterker waarvan de eindtrappen in classe A2 of AB2 werken is een speciale uitvoering omdat de trap meer stroom moet kunnen leveren. Een normale schakeling kan niet gebruikt worden. Dit is een indexpagina naar de versterkers waarvan de eindtrap in classe A2 of AB2 gestuurd worden.
-

-

De classe AB2 is een variant van de gewone AB classe (dat normaal AB1 geschreven moet worden). Bij deze instelling kan het stuurrooster kortstondig positief worden ten opzichte van de cathode en loopt er stroom lopen door het rooster. Bij een versterker waarvan de eindtrap in classe AB2 werkt is er enkel een verschil in de driver trap. De werkingsclassen staan hier uitgelegd.

Bij een normaal vermogen werkt de eindtrap in classe AB1 (dus zonder stuurroosterstroom). Het is enkel als men het maximaal vermogen nadert dat de versterker geleidelijk overgaat in classe AB2. Dankzij deze overgang kan het beschikbaar vermogen ongeveer verdubbeld worden.

De werking in classe AB2 en B2 is een zwaardere belasting voor de eindtrap, zelfs al wordt de maximale anodedissipatie niet overschreden. Als het stuurrooster positief wordt, wordt de ruimtelading rond de cathode verminderd, waardoor ionen gemakkelijker op de cathode kunnen terechtkomen. De zwaardere ionen kunnen op termijn de cathode beschadigen.

Werkingsclassen
Het verschil tussen een werkingsclasse AB1 en AB2 wordt hier uitgelegd. Een versterker waarvan de eindtrap in classe AB2 werkt heeft een extra triode nodig die in cathodevolger werkt om de eindtrap direct aan te sturen.

Amerikaanse versterker met compactrons
Raster- en lijneindtrappen van televisies zijn voorzien om een hoge stroom te kunnen leveren en verdragen zonder probleem een werking in classe AB2. Compactrons zijn buizen met een grotere buisvoet (vergelijkbaar, maar niet compatibel met magnoval) De schakeling die hier gepresenteerd wordt kan gemakkelijk aangepast worden om te werken met europese buizen.

Hifi versterker in classe AB2
Deze versterker gebruikt triodes in de eindtrap: in die tijd (juist na de tweede wereldoorlog) waren er nauwelijk goede pentodes en beam tetrodes. Door het gebruik van triodes moet de eindtrap sterker uitgestuurd worden (sterkere sweep). Om een voldoende vermogen te halen moet de versterker in classe AB2 werken.

Verschillende versterkers in classe AB2
Enkele voorbeelden van versterkers die een sturing in classe AB2 gebruiken, zoals sonorisatieversterkers en modulatieversterkers. Een modulatieversterker moet een hoog vermogen kunnen leveren, maar een lage vervorming is niet zo belangrijk (AM zenders). Sonorisatieversterkers worden gebruikt in stadiums en dergelijke en hier ook is de geluidskwaliteit niet zo belangrijk.

Versterkers met 807
De 807 (en de versie zonder anodekap, de 6L6) worden vaak gebruikt met een sturing in classe AB2. De lamp werd vaak gebruikt als een goedkope buis nodig was om een hoog vermogen te leveren. Beide beuizen waren niet ontworpen om hifi te leveren, maar om een hoog rendement te halen (veel geluid met een relatief lage sweep).

Philips EL6471
Deze versterker kan een vermogen van 1000W leveren met een vervorming van maximaal 2%. Om aan zo'n hoog vermogen te geraken in een (relatief) betaalbare versterker is de enige oplossing te werken met eindtrappen die in classe AB2 werken.

Sturing op het schermrooster
De sturing op het schermrooster is vergelijkbaar met een werking in classe AB2, maar hier is de roosterstroom permanent. Een negatieve voedingsspanning is niet nodig, want het schermrooster heeft een spanning nodig die bijvoorbeeld gaat van 100 tot 200V.

PublicitÚs - Reklame

-