Buizenversterkers
Drivertraptrap
 

De drivertrap stuurt de eindbuizen en wordt geplaatst na de fase-omkeertrap. Een drivertrap is niet altijd nodig. We leggen hier uit waarom een drivertrap nodig kan zijn.
-

-

De fase-omkeertrap die nodig is bij push pull versterkers kan in sommige gevallen de eindtrappen niet direct aansturen.

Inleiding
Waarom de fase omkeertrap de eindtrappen niet direct kan aansturen wordt hier uitgelegd: er is een hoge sweep nodig en de eindtrap vormt een complexe belasting.

Europese driverbuizen en Amerikaanse driverbuizen
De drivertrap moet een zeker vermogen kunnen leveren (minder dan een eindtrap, maar meer dan een voorversterkertrap). Bepaalde triodes zijn hier beter geschikt dan andere.

Werking in classe AB of AB2
Bij een werking van de eindtrappen in de classe A2 of AB2 kan er een roosterstroom lopen want de roosterspanning kan positief worden ten opzichte van de cathode tijdens de spanningspieken. De drivertrap is hier geschakeld als cathodevolger om voldoende stroom te kunnen leveren.

Sturing op g2
Beam tetrodes worden soms gestuurd via hun schermrooster. Bij een dergelijke sturing loopt er permanent een stroom door het rooster, en niet enkel tijdens de signaalpieken. Men past hier dezelfde schakeling als bij een sturing van een eindtrap in classe A2/AB2, maazr men moet een hogere ruststroom voorzien

Werkingsclassen
Wat zijn die werkingsclassen A, AB, B,... Ze worden ook gebruikt bij transistorschakelingen, maar bij buizen onderscheiden we twee subclassen: "1" en "2". Als de subclasse niet gespecifieerd wordt werkt de trap in subclasse "1".

Links een schakeling waarbij de eindtrap in classe AB2 gestuurd wordt. De triode in het midden is als cathodevolger geschakeld en levert de nodige stroom. De polarisatie van de eindtrap wordt bepaald door de negatieve spanning op de weerstand van 220k. De voedingsspanning op de weerstand van 47k bedraagt normaal -70V.

Een drivertrap is normaal niet nodig voor single ended eindtrappen (geen balanseindtrap) omdat de amplitude van het signaal lager is, maar sommige single ended eindtrappen worden gestuurd via hun schermrooster om de vervorming te verminderen.

En we gaan verder met de eindtrappen: hier heb je enorm veel keuze wat betreft de mogelijke schakelingen.

PublicitÚs - Reklame

-