Buizenversterkers
De standaardschakelingen
Schakelingen

Zoals bij transistoren bestaan er bij buizen standaardschakelingen: de schakeling met gemeenschappelijke cathode, gemeenschappelijke anode en gemeenschappelijk rooster
-

-

Gemeenschappelijke cathode

Dit is de meest gebruikte schakeling. Het signaal wordt op het rooster aangeboden en versterkt afgetapt aan de anode. De referentie-electrode is de cathode (ingang en uitgang ten opzichte van de cathode). De schakeling veroorzaakt een fasedraaing van 180°.

SpanningsversterkingHoog
IngangssimpedantieHoog
UitgangsimpedantieRedelijk hoog

Indien er geen speciale eisen gesteld worden, wordt deze schakeling gebruikt. De schakeling kan gebruikt worden voor voorversterkertrappen, stuurtrappen en eindtrappen.


Gemeenschappelijke anode

De spanning wordt hier ook aangeboden op het rooster, maar afgetapt aan de cathode. De schakeling wordt soms ook cathodevolger genoemd, omdat de cathode het signaal op het rooster volgt. Er is geen fasedraaing.

SpanningsversterkingGeen (< 1)
IngangssimpedantieZeer hoog
UitgangsimpedantieLaag

Deze schakeling wordt gebruikt als men een laagohmige belasting moet aansturen.

  • De Circlotron heeft een uiggangstrap geschakeld in gemeenschappelijke anode.
  • Voor het sturen van zware eindtrappen wordt de stuurtrap soms uitgevoerd in gemeenschappelijke anode, dit is zeker het geval als de eindtrap gestuurd wordt via zijn schermrooster (sturing op g2).
  • De SRPP schakeling heeft de bovenste buis in gemeenschappelijke anodeschakeling.
  • De cathodevolger van White heeft een identieke impedantie voor de positief en negatiefgaande signalen en is ideaal voor koptelefoonversterkers.
  • De lage uitgang van de cathodyne wordt aangezien als een schakeling met gemeenschappelijke anode.
Zoals er een cathodevolger bestaat, bestaat er ook een anodevolger, dit is een parafase schakeling waarbij men een signaal met omgekeede fase en amplitude bekomt (gain = -1×).


Gemeenschappelijk rooster

Het rooster wordt wat betreft de wisselspanning aan de massa aangelegd. Dit wordt gedaan om geen wisselwerking te hebben tussen ande en rooster door de miller capaciteit (capaciteit tussen anode en rooster) die door de versterking van de buis virtueel in waarde wordt verhoogd. Er is hier ook geen fasedraaing tussen ingang en uitgang.

Dit is de enige schakeling waarbij er stroom door de signaalbron loopt. Bij een GC of GA schakeling loopt er maximaal een stroom van een paar microampères door het rooster. De volledige anodestroom loopt ook door de cathode, waardoor men een lage ingangsweerstand heeft.

SpanningsversterkingHoog
IngangssimpedantieLaag
UitgangsimpedantieHoog

Deze schakeling wordt gebruikt om hoogfrekwente signalen te versterken, vaak onder de vorm van een cascodeschakeling, maar ook in audioversterkers wordt de cascode gebruikt omdat het de voordelen van een pentode heeft (hogere versterking) zonder de nadelen (weinig ruis). De bovenste buis van de cascode heeft een geaard rooster wat betreft de wisselspanning. De pentode met zijn schermrooster op een vaste spanning gedraagt zich ook als een cascodeschakeling.

De tweede buis van een mullardschakeling wordt via zijn cathode gestuurd.

Alle drie schakelingen hebben gemeenschappelijke eigenschappen. De spanningsversterking wordt grotendeels bepaald door de uitgangsimpedantie. Men kan de versterking verhogen door de anodeweerstand in waarde te verhogen zodat de anodestroom kleiner wordt, maar met een te hoge uitgangsimpedantie kan de volgende buis niet meer correct aangestuurd worden. Anderzijds is het ook mogelijk een anodeweerstand met een lagere waarde te gebruiken om de anodestroom te verhogen (en de inwendige weerstand te verlagen), maar niet alle triodes blijven lineair werken bij een verhoogde stroom. Zo zijn er bijvoorbeeld twee dubbeltriodes met andere eigenschappen: de ECC83 die voorzien is voor lage anodestromen (1mA) en een hoge versterking, terwijl de ECC82 een hogere stroom aankan maar een lagere spanningsverterking heeft.

Deze standaardschakelingen worden ook toegepast met transistoren.

Publicités - Reklame

-