Buizenversterkers
Van de voortrap tot de eindtrap
 
Servers » TechTalk » Historisch perspectief » Audio » Buizenversterkers

De buizenversterkers bestaat nog altijd. Op deze pagina probeer ik uit te leggen alles wat je moet weten, zodat je zelf een keuze kan maken zonder overrompeld te worden door technisch jargon. We lopen de volledige versterker af, van voortrap tot eindtrap.

-

-

We gaan het over de volgende onderwerpen hebben:
  Het aantal pagina's in ondertussen zo groot geworden dat een sitemap buizenversterkers wel op zijn plaats is.


  EL41

 • Korte inleiding over de buizen:
  triode, pentode, tetrode, beam tetrode en buizen met nog meer roosters.

  Men zou denken dat één enkele type triode zou volstaan, en toch bestaan er verschillende triodes.

 • De voortrap
  Er zijn verschillende mogelijkheden om een voortrap samen te stellen naargelang de eigenschappen die de trap moet hebben. Iedere schakeling heeft zijn voor- en nadelen.

  De SRPP en cathodevolger van White komen hier ook aan bod, ze worden bijvoorbeeld gebruikt om koptelefoons aan te sturen.

 • De fase-omkeertrap
  De fase-omkeertrap is enkel nodig bij push pull eindtrappen. Vroeger werd daarvoor een speciale transfo gebruikt, maar dat is niet meer nodig. Er bestaan ook push pull schakelingen die geen faseomkeertrap nodig hebben.

 • De drivertrap
  De drivertrap levert de nodige spanningszwaai om de eintrappen aan te sturen. Een drivertrap is niet altijd nodig.

 • De eindtrap
  De klassieke push pull schakelingen met EL84, EL34, PL504, PL509, PL519, EL509, PCL86, PCL805,...

  We bespreken ook enkele minder klassieke schakelingen zoals een versterker zonder uitgangstransformator (OTL: output transformatorless) in SRPP configuratie (series regulated push pull) en een push pull versterker zonder fase omkeertrap (SIPP: Self inverting push pull).

 • Extra informatie voor de zelfbouwer:
  • Vervorming, clipping, intermodulatie en harmonischen
  • Cathode condensatoren en weerstanden: wanneer en wanneer niet, wanneer een individuele en wanneer een gemeenschappelijke weerstand?
  • Stopweerstanden of niet?
  • Tegenkoppeling
  • Gloeispanningen: gelijkrichten en/of stabiliseren of niet?
  • Outputtransformatoren
  • Hoeveel vermogen levert mijn versterker?

 • Problemen en fouten oplossen
De nomenclatuur van de buistypes staat hier. Wat is de betekenis van de letters en cijfers op een buis? De europese standardisatie geeft heelwat informatie over het type buis. Een buis EL95 heeft een gloeispanning van 6.3V (E), is een vermogenspentode (L), heeft een buisvoet D7G (9) en heeft volgnummer 5. Twee buizen in push pull configuratie kunnen 7W produceren.

De versterkerclassen die regelmatig aan bod komen op de verschillende bladzijden worden op deze pagina besproken.

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's

-