Musea wetenschappen en technologie
siderurgie (staalnijverheid), industrie, computers
Museums

Een paar musea over wetenschappen en technologie (deze zijn zeker een bezoek waard):
Musée de la métallurgie et de l'industrie de Liège (MMIL)
Een museum dat handelt over wetenschappen en technologie. Het museum is in Luik gelegen, de bakermat van de industriele revolutie. Volgende onderwerpen komen aan bod: de staalnijverheid (siderurgie), electriciteit (de eerste electrische machines),

Le Bois du Cazier
Museum over de mijnramp in Marcinelle, maar ook over de de verschillende takken van de industrie. Jaarlijks is er een herdenking van de mijnramp.

Numerical Artefacts Museum (NAM)
Museum in Namen over de geschiedenis van de computers, met een aantal unieke stukken: de ponskaarteenheid die gebruikt werd bij de amerikaanse volkstelling van 1890, de eerste drum- en schijfgeheugens, de mini- en microcomputers, enz. Het muzeum is eigenlijk veel te klein om alles te kunnen tonen en bepaalde delen zitten in afgesloten containers.

Maison de l'imprimerie Thuin
Eerder een atelier dan een echt muzeum, je leert er hoe papier gemaakt wordt en hoe er teksten gedrukt worden. Reserveren is aangeraden zodat het geleid bezoek in het nederlands kan plaatsvinden.

Industriemuseum van Gent
Een museum die de industrialisatie behandelt. In de streek was vooral de tekstielnijverheid belangrijk. Er is ook een verdiep voorzien voor de drukkerijwereld en een verdiep "industrialisatie algemeen".

Hoogovens museum Ijmuiden
De staalfabrieken van Ijmuiden (Tata steel) hebben een eigen museum. Toen apparatuur en machines verouderd werden, werden ze vervangen, maar de oude toestellen werden aan het museum geschonken. Het museum beschikt zo over oude computers, drumgeheugens, kerngeheugens. Deze computers werden gebruikt voor de sturing van de processen.

Staalmuseum Athus
Museum over de vroegere staalfabriek van Athus met veel beeldmateriaal uit de tijd. De staalfabriek was de eerste die gesloten werd, dan volgde les Forges de Clabecq, Charleroi en Luik.

Computer museum Heinz Nixdorf in Paderborn
Deel I en Deel II van mijn bezoek aan het computer en informatietechnologie museum Heinz Nixdorf in Paderborn (Duitsland). Het is blijkbaar de grootste computermuseum in de wereld.

Omroepmuseum van de VRT
Een bezoek aan het omroepmuseum van de VRT in Leuven. Zeker een bezoek waard, maar je moet vooraf reserveren en in groep gaan.

Matos Museum Waver
Een museum over apparatuur dat niet meer gebruikt wordt: fototoestellen met film, camera's en projectoren, opname en weergavetoestellen voor geluid, studioapparatuur (beeld en geluid), videorecorders met open reel en cassette, computerspelletjes, televisies en uiteindelijk ook computers en randapparatuur.

Oorlogen
De hier voorgestelde musea geven een algemeen beeld van de oorlog en je kan daaruit de evolutie van de technieken zien in de loop van de oorlog (evolutie van de radar, de communicatiesystemen, enz)

Draadloze Energie - Grondslagen der Elektronika
“Hij leerde zijn volk radio's in elkaar knutselen” zou men van de auteur kunnen zeggen. En voorwaar, met mij is de opzet gelukt.

Afbeelding rechts:
naaldrelais gebruikt in oude telefooncentrales en electromagnetische computers
Deze relais werden gebouwd om sneller te kunnen schakelen dan klassieke relais. Het schakelen gebeurt door naalden die een lagere traagheid hebben (wire spring relais). De hier getoonde relais hebben 4 contacten (niet zichtbaar op de eerste afbeelding).

Alle logische schakelingen (AND, OR, EXOR poorten, geheugens, enz) kunnen met dergelijke relais gerealiseerd worden door de relaiscontacten op een bepaalde manier te kableren, maar bepaalde relais zijn zodanig ontworpen dat de schakelfunktie reeds in het ontwerp zat:

  • Het eerste relais heeft een OR funktie: het is een relais met twee spoelen waarbij de bekrachtiging van één of beide spoelen de contacten doet omschakelen (de vier draden zijn zichtbaar op de tweede afbeelding).

    Het relais kan ook als EXOR gebruikt worden door één van de spoelcontacten om te wisselen: de relais wordt aangetrokken als slechts één spoel bekrachtigd wordt. Als beide spoelen bekrachtigd worden, dan produceren beide spoelen een tegengesteld magnetisch veld, zodat het resulterend magnetisch veld nul is en de relais niet aangetrokken wordt.

  • Het tweede relais heeft een geheugen-funktie (latch), één spoel dient voor de SET funktie (schakelen) de andere spoel voor de RESET. Als beide spoelen bekrachtigd zijn is er een SET.

Bij deze relais zijn de contacten op dezelfde positie geplaatst, ongeacht de funktie van het relais (enkelvoudige relais of relais met digitale schakelfunktie). Men moest dus goed opletten bij het vervangen van een defekte relais dat men dezelfde type gebruikte.

Deze relais zijn voorzien om op de normale telefoonspanning te werken (48V) en konden slechts een zwakke stroom schakelen. Deze relais werden door IBM gemaakt: IBM produceerde vroeger talrijke apparatuur, waaronder telefooncentrales (en natuurlijk ook computers).

Door over te schakelen op electronenbuizen en later op transistoren kon de schakelsnelheid sterk verhoogd worden (van 10 omschakelingen per seconde tot duizenden omschakelingen per seconde, maar de klokfrekwentie was in de eerste computers ook beperkt door de snelheid van de externe apparatuur (ponskaartlezer, magnetische drum, printer).

Publicités - Reklame

-