Types radiobuizen
De europese onderverdeling
Radiobuizen
Servers » TechTalk » Historisch perspectief » Radiobuizen » Functionele types

De europese radiobuizen hebben een naamgeving die gebaseerd is op de werkingsparameters en eigenschappen van de buizen. Op deze pagina bespreken we de functionele types (diodes, triodes, penthodes, enz). Dit is de algemene pagina electronenbuizen.
-

-

Soort buis:
 • A enkelvoudige laagvermogen diode (detectie), voorbeeld EAA91, twee onafhankelijke diodes voor AM detectie + antifading, FM detectie of video-detectie. Een enkelvoudige diode (AM detectie) werd vaak geïntegreerd in de laatste middenfrekwent versterker of de eerste laagfrekwent versterker.

 • B dubbele laagvermogen diode met gemeenschappelijke cathode zoals de EABC80, bestaande uit een enkelvoudige diode, een dubbele diode en een laagvermogen triode.

 • C laagvermogen triode (ECC83 ECC85,...). De hoogfrekwente trap (FM radio en VHF televisie) werden vaak uitgerust met een dubbele triode in cascode schakeling, die betere ruiseigenschappen hadden dan penthodes.

 • D hoogvermogen triode (PD500 toegepast om de hoogspanning van kleur televisietoestellen te stabiliseren).

 • E laagvermogen tetrode (weinig toegepast)

 • F laagvermogen penthode (EF86,...), zowel midden als laagfrekwent.

 • H hexode en heptode (ECH200 ECH81,...)

 • K octode, werd in de eerste radiotoestellen gebruikt als mengbuis. Omdat de versterking niet bijster groot was en de buis ook als oscillator (heterodyne) diende moest deze buis voorafgegaan worden door een hoogfrekwente trap (versterking en blokkage van het oscillatiesignaal). Deze buis is snel vervangen door een heptode met aparte triode voor de oscillator die in alle opzichten beter was (frekwentiestabiliteit, regelbereik (AVR) en versterking).

 • L tetrode of vermogenspenthode (PFL200 PCL86 ELL80...)

 • M afstemoog (de types EM84 EM87 EMM801 en EMM803 hebben een fosforlaag die het best stand houdt). Foto: EM84. De afstemogen en andere indicatorbuizen worden op deze pagina besproken.

 • N gasgevulde buizen (thyratrons, de voorlopers van de thyristors), deze werden vaak gebruikt om zware relais of spoelen aan te sturen, bijvoorbeeld in flipperkasten.

 • Q enneode of nonode, buis met 9 electroden (7 roosters). Er werd slechts één type van deze buis gemaakt in rimlock en noval uitvoering, namelijk de EQ40 en de EQ80. Deze buis werd als FM detector en begrenzer gebruikt in de eerste televisietoestellen in de jaren 1950. Nadien werd de EABC80 (dubbele diode en triode) voor deze funktie gebruikt.

 • Y enkelvoudige gelijkrichtdiode (PY88 PY500, boosterdiodes voor de zeer hoge spanning van televisies)

 • Z dubbele gelijkrichtdiode (de alomtegenwoordige EZ80)
Hier ook heeft Pro Electron de letters overgenomen (en nieuwe types bijgevoegd):
 • A: detectiediode (OA85, BA157,...),
 • B: varicapdiode (nieuw)
 • C: laag vermogen transistor (OC45, AC125, BC149, je kan goed de evolutie van de types volgen)
 • D: transistor hoog vermogen en lage frekwentie,
 • F: laagvermogen en hoge frekwentie,
 • L: hoogvermogen en hoge frekwentie,
 • S: laagvermogen thyristor,
 • T: hoogvermogen thyristoren en triacs,
 • U: schakeltransistoren (hoogfrekwent),
 • Y: hoogvermogen diode,
 • Z: zenerdiode

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's