Types radiobuizen
Afstemindicatoren of afstemogen
Radiobuizen
Servers » TechTalk » Historisch perspectief » Radiobuizen » Afstemindicatoren

De afstemoog op een oude radio is één van de meest bekende types buizen omdat die goed zichtbaar is op het toestel.

-

-

Afstemindicator


EM71

De meeste afstemindicatoren hebben een triode die als versterker dient om het signaal van 0 tot -10V te versterker om de afbuigelectrode te sturen. De afbuigelectrode zorgt dan voor het typisch patroon op het fosforscherm. De verschillende afstemindicatoren hebben een verschillende gevoeligheid naargelang de toepassing, sommige indicatoren worden als geluidssterkte-indicator gebruikt.

Eén van de oudste afstemogen is de EM80 met een waaiervormige indicator die open en dicht gaat naargelang de sterkte van het radiosignaal. De gebruikte fosfor heeft echter als nadeel dat die niet lang meegaat en alle buizen geven een zeer zwakke indicatie.

Waarschijnlijk de meest bekende afstemoog is de EM84, de indicatie bestaat uit twee balken die dichter bij elkaar komen als het signaal sterker wordt.

De afstemoog is één van de bekendste radiobuizen vanwege zijn prominente aanwezigheid op de radio, maar dergelijke buizen werden ook voor andere funkties gebruikt. De EM85 lijkt op de EM84, maarw erd eerder gebruikt om het opnameniveau bij bandopnemers aan te geven. Als het maximaal niveau bereikt wordt, dan raken de twee balken elkaar juist. De volume moet dan wat teruggedraaid worden om oversturing te voorkomen. Zo'n niveau indicator werd vaak gebruikt in plaats van een veel duurdere (en schokgevoelige) galvanometer. Het type EM85 heeft een hogere nauwkeurigheid.

De nauwkeurigheid was zelfs zo goed dat bepaalde buizen zoals de EM87 als eenvoudige voltmeter gebruikt werden. Men gebruikte de nul-waarde als referentiewaarde (balken raken elkaar).

De EMM801 was een stereo niveauindicator en beschikt over twee balken die sluiten, onafhankelijk van elkaar. De werking is vergelijkbaar met die van de EM85. Dit is een zeldzame buis.

De EMM803 is één van de laatst ontwikkelde afstemindicatoren (in 1963, dus na de ontwikkeling van de transistor). De buis bestaat uit een normale afstemindicator zoals de EM84 maar met een extra segment dat zichtbaar wordt bij stereo-ontvangst. Deze indicator werd in de eerste stereo-ontvangers gebruikt. Een voorbeeld is de Saba Freudenstadt uit 1963.

De EM80 bestaat ook in een uitvoering UM80 die in transformatorloze radios gebruikt werd. Omdat er geen 6.3V spanning voorzien is, worden alle buizen in serie gevoed uit de netspanning. De buizen werden gekenmerkt door een stroom van 100mA, terwijl de spanning verschillend kon zijn naargelang de buis.

De DM70 afstemindicator werd gebruikt in batterijgevoede lampenradios. De gloeidraad heeft genoeg aan 25mA bij een spanning van 1.4V. De anodespanning bedroeg 85V, wat standaard was bij batterijgevoede lampenradios.

De EM84 en EM71 zijn te zien op de pagina over de verschillende buistypes.

Publicités - Reklame

-