Historisch perspectief
in de electronika-branche
TechTalk
Root server » TechTalk » Historisch perspectief

Terwijl techniekers het vroeger hadden over Nyquist flank en Yagi-Uda antennes, heeft de huidige generatie techniekers maar één woord in de mond: “software update”. Techniekers van de 21ste eeuw hebben geen set schroevendraaiers mee, maar een hoop USB sticks!
  • Geen geluid op den tevee als u van post verandert? Software update!
  • Wasmachine zwiert niet meer? Software update!
  • De koffiezet is verkalkt? Software update!
  • Zoonlief kijkt naar de jongens in plaats van naar de meiskes? Software update!

“Les Trente Glorieuses”

Deze pagina's zijn gemaakt voor de formica-generatie, de mensen die het ontstaan van de transistor hebben meegemaakt (en zijn verdwijning, vervangen door de geïntegreerde schakelingen made in China). De formica-keukens waren een must in de jaren 1960!

“Les trentes glorieuses” is de periode na de tweede wereldoorlog tot aan de petroleumcrisis halverwege de jaren 1970. Toen was er een ongekende economische groei, de kinderen hadden het veel beter dan hun ouders en hadden de hoop dat het nog beter zou gaan.


Ik heb heelwat kilometers afgelegd... na de radio hersteld te hebben!

Het voordeel van een site over de geschiedenis van de wetenschappen en de technologiën, is dat die niet om de drie weken aangepast moet worden om mee te gaan met de evolutie van de technieken!


Voor altijd geschiedenis:
de horizontale lineariteitsspoel
van een (beeldbuis-) televisie
 
De voorloper van de mp-3
Met een autonomie van twee uur (op 19cm/s) is dit toestel ideaal om mee te nemen op de bus. Vergeet niet je stroomgenerator, want de bandrecorder neeft 50W nodig. Halverwege moet de band gedraaid worden.

Inleiding tot de electronika
Enkele onderwerpen die geen andere plaats gevonden hebben: loodloze soldeer, elko's, selenium gelijkrichters, de eerste puntcontact diodes en de eerste germanium transistoren...

Techniek vroeger en nu
Mijn ouders hadden een oude zwart-wit televisie uit de jaren '50 toen iedereen al bezig was over te schakelen op kleurentelevisie. Wij waren ook de enigen in de ganse buurt die nog op de 110V aangesloten waren (6 ampère, dus in totaal 660W). Op het laatste waren wij de enige gebruikers van het 110V-netwerk van Brussel.

HCF: Halt & catch Fire!
De eerste computers waren uitgerust met kerngeheugen. Het programmeren gebeurde in assembler, een heel primitieve taal waarbij de instrukties een gemakkelijk te onthouden naam kregen (mnemonic). Een van de instructies had de mnemonic "Halt & Catch Fire".

De draadrecorder en de compact cassette
De draadrecorder gebruikt een stalen kabel dat gemagnetiseerd wordt. Later werd de stalen kabel vervangen door een band waarop ijzerpoeder geperst werd. De draadrecorder bereikte zijn hoogtepunt in de jaren '50 maar kon technisch niet meer verbeterd worden. De draadrecorder werd gaandeweg verdrongen door de magneetbandrecorder die beter presteerde.

De Compact Cassette was een uitvinding die in België ontwikkeld werd bij Philips Hasselt (daar waar later ook de CD zal ontwikkeld worden).

Herstellen op component niveau
Het is niet omdat de defekte componenten gemakkelijk gelocaliseerd kunnen worden, dat de herstelling ook op component niveau kan gebeuren.

De DSKY van de videocamera
Het leven van de technieker verschilt niet echt van die van een astronaut. Hier ook moet men met computers communiceren via een ouderwets protocol dat door niemand nog begrepen wordt.

Draadloze Energie - Grondslagen der Elektronika
“Hij leerde zijn volk radio's in elkaar knutselen” zou men van de auteur kunnen zeggen. En voorwaar, met mij is de opzet gelukt.

Geschiedenis van de lichtbronnen
Nu dat de klassieke gloeilampen niet meer verkocht mogen worden, is het interessant een geschiedenis van de lichtbronnen op te nemen.

De eerste microcomputers
De interne organisatie van microcomputers: adres- en databus, registers, adresorganisatie, enz.

Nomenclatuur van de electronica buizen (indexpagina)
De europese radio- en televisiebuizen gebruiken een zeer doordachte indeling (wat niet gezegd kan worden van amerikaanse buizen!). Leer er meer over op deze pagina!

De poste de TSF (indexpagina)
De lampenradio werd uiteindelijk uitgerust werd met een stereo decoder en zelfs met een SCA decoder. We leggen het allemaal uit: de gebruikte golflengtes, de modulatietechnieken en uiteindelijk tonen we ook een paar praktische voorbeelden. We beginnen met een introductie tot de radio: modulatietechnieken, radiobanden, toestellen.

Electronica in de oorlogsjaren (indexpagina)
Er is heelwat uitgevonden tijdens de tweede wereldoorlog: de verschillende soorten radarsystemen, de radio-geleide bommen, de eerste raketten, draadloze communicatiesystemen, radio-bakens om de bommenwerpers naar hun doel te leiden,...

De televisie, de videorecorder (indexpagina's)
en de Compact Disc (indexpagina)
Analoge televisie bestaat niet meer, videorecorders worden niet meer gefabriceerd: tijd om ze dus op te nemen in dit deel van de website.
Ook de Compact Disc is langzamerhand aan het verdwijnen: mechanische systemen zijn complexer (en dus duurder) dan electronische systemen.

Musée de la métallurgie et de l'industrie de Liège (indexpagina)
Een museum dat handelt over wetenschappen en technologie. Een droom voor mij!

Geschiedenis van de fotografie (indexpagina)
De verschillende soorten film (formaten en procédés), de chemische ontwikkeling van de belichte film, instant-fotografie, inscannen van negatieven, enz.

Afbeelding rechts:
naaldrelais gebruikt in oude telefooncentrales en electromagnetische computers
Deze relais werden gebouwd om sneller te kunnen schakelen dan klassieke relais. Het schakelen gebeurt door naalden die een lagere traagheid hebben (wire spring relais). De hier getoonde relais hebben 4 contacten (niet zichtbaar op de eerste afbeelding).

Alle logische schakelingen (AND, OR, EXOR poorten, geheugens, enz) kunnen met dergelijke relais gerealiseerd worden door de relaiscontacten op een bepaalde manier te kableren, maar bepaalde relais waren zodanig ontworpen dat de schakelfunktie reeds in het ontwerp zat:

  • Het eerste relais heeft een OR funktie: het is een relais met twee spoelen waarbij de bekrachtiging van één of beide spoelen de contacten doet omschakelen (de vier draden zijn zichtbaar op de tweede afbeelding).

    Het relais kan ook als EXOR gebruikt worden door één van de spoelcontacten om te wisselen: de relais wordt aangetrokken als slechts één spoel bekrachtigd wordt. Als beide spoelen bekrachtigd worden, dan produceren beide spoelen een tegengesteld magnetisch veld, zodat de resultante nul is en de relais niet aangetrokken wordt.

  • Het tweede relais heeft een geheugen-funktie (latch), één spoel dient voor de SET funktie (schakelen) de andere spoel voor de RESET. Als beide spoelen bekrachtigd zijn is er een SET.
Bij deze relais waren de contacten op dezelfde positie geplaatst, ongeacht de funktie van het relais (enkelvoudige relais of relais met digitale schakelfunktie). Men moest dus goed opletten bij het vervangen van het relais dat men dezelfde type gebruikte.

Deze relais waren voorzien om op de normale telefoonspanning te werken (48V) en konden slechts een zwakke stroom schakelen. Deze relais werden door IBM gemaakt: IBM produceerde vroeger talrijke apparatuur, waaronder telefooncentrales (en natuurlijk ook computers).

Door over te schakelen op electronenbuizen en later op transistoren kon de schakelsnelheid sterk verhoogd worden (van 10 omschakelingen per seconde tot duizenden omschakelingen per seconde, maar de klokfrekwentie was in de eerste computers ook beperkt door de snelheid van de externe apparatuur (ponskaartlezer, magnetische drum, printer).

Links to relevant pages - Liens vers d'autres pages au contenu similaire - Links naar gelijkaardige pagina's