Blog
Hoe is het zo ver kunnen komen: fiscula
Blogberichten

Ik heb het altijd vreemd gevonden dat mensen die werken zwaar gestraft worden, en dat ondernemers die andere mensen aan werk helpen extreem beboet worden. In België is dat blijkbaar normaal...
-

-

Fiscula

Hoe is het zover kunnen komen? -> fiscula

Iedereen klaagt over de hoge belastingen, maar het zijn de ondernemers die daar het meeste last van hebben. Zij moeten immers concurreren tegen buitenlandse bedrijven die geen zulke zware lasten moeten torsen. Om te overleven is vaak de enige oplossing: een dochterbedrijf in het buitenland opstarten en daar werknemers in dienst nemen. Zo komt het dat grote belgische bedrijven (denk bijvoorbeeld aan Bekaert of Philips) in België niet veel meer zijn dan een lege doos, terwijl de produktie hoofdzakelijk in lageloonlanden gebeurt. Op de belgische snelwegen rijden hoofdzakelijk vreemde chauffeurs, en het is niet omdat er geen belgische chauffeurs zouden zijn!

Zelfs de kost van de electriciteit is nergens zo hoog als in België. Het is niet verwonderlijk dat staalproducenten (die veel stroom nodig hebben om de metalen te recycleren) zich het liefst in andere landen vestigen. Hoe lang zal Volvo Gent of Sidmar nog produceren, met kosten die veel hoger liggen dan in onze buurlanden?

Van zodra dat een onderneming werknemers in dienst nemen wordt ze gestraft. Hoe meer ze voor de werkgelegenheid zorgen, hoe meer ze beboet worden. Waarom niet gewoon de ondernemers in de gevangenis stoppen?

Het is gemakkelijk in het ijle te praten, daarom heb ik als voorbeeld een loonfiche bij mijn vorige werkgever bovengehaald. Mijn brutoloon bedraagt 2.110€. Dat is wat de werkgever aan mij betaalt. Mijn nettoloon is 1.453€. Dit komt overeen met het minimumloon, juist genoeg om te leven. Daar moeten nog de kosten voor de auto d'er van af (dagelijks 70km), anders geraak ik niet op m'n werk. Ik klaag niet over het ontvangen loon, hoewel ik bijna de helft ervan aan fiscula moet afdragen.

Maar dat is slechts één kant van de zaak. Naast de werknemer die belastingen moet betalen, moet ook de werkgever sociale bijdragen betalen, en die zijn niet mals. Als basis voor de belasting wordt 108% van het bruttoloon gebruikt (waarom juist 108%? Is dat het geschatte percentage van sjoemelaars?). Uiteindelijk betaalt de werkgever het dubbele aan belastingen als de werknemer! Voor een nettoloon van 1.453€ heeft de werkgever 3.420€ moeten betalen! (bruto loon + patronale bijdrage). Een krimineel die een diefstal pleegt wordt minder zwaar gestraft!

En op dat nettoloon van 1.453€ moet er BTW betaald worden van zodra er iets gekocht wordt, gemiddeld 21% en veel meer voor bepaalde produkten (benzine en diesel). Netto-netto heeft de werknemer dus ongeveer 1.100€ dat hij kan uitgeven, dus minder dan 1/3 van wat de werkgever betaald heeft: de rest is in rook opgegaan.

Het wordt nog erger als de werkgever je een premie wilt geven, zoals een eindejaarspremie (de eindejaarspremie, in tegenstelling met het betaald verlof is niet verplicht, maar er bestaan wel sectoriële akkoorden). Bruto eindejaarspremie: 2928.07€, niet mis zou je denken. Tot je je rekeningen bekijkt: slechts 1317.62€ op je rekening! En om dit bedrag te krijgen, moet de werkgever nog extra afdragen, namelijk 1058.39€ aan werkgeversbijdrage. Voor een nettobedrag van 1317.62€ moet de werkgever 3986.46€ betalen!

Laten we dit even in een tabel gieten:

Normaal loonPremie
Bruto loon21102928
Netto op rekening14531318
Werkgever betaalt34203986
Percentage belasting57.5%66.9%

Het is dan ook normaal dat als een werkgever een premie aan zijn werknemers wilt geven, dat hij zijn werknemers met een bedrijfswagen laat rijden. En zo creërt de overheid nog een probleem bij!

In bepaalde sectoren (bijvoorbeeld de electro kleinhandel) die een zware concurrentie ondervinden van buitenlandse webwinkels is de situatie onhoudbaar geworden. De winstmarges zijn echt heel beperkt (de tijd is al lang voorbij dat er 30% winst gemaakt werd op een teevee). Iedere werknemer moet presteren, en dat betekent dat hij dagelijks 250€ moet kunnen opbrengen (ofwel in de werkoop, ofwel door de aangerekende werkuren voor herstellingen). En dan zijn de andere vaste kosten nog niet bijgeteld: electriciteitskosten, leasing van de bedrijfsvoertuigen, boekhouder, en niet te vergeten: belasting op de electriciteitskosten, belasting op de leasing en belasting op het honorarium van de boekhouder.

De kleine spaarders worden ook beboet met een roerende voorheffing. Enkel de grootverdieners (zoals de politiekers) kunnen hun geld in een fiscaal paradijs onderbrengen.

En als je op pensioen bent, stopt het niet, de staat blijft je pluimen tot de dood. Bij pensioensparen is er een éénmalige belasting (om het pensioensparen fiscaal aantrekkelijk te maken, want de staat heeft geen reserves om de pensioenen van de volgende generatie te betalen). De politiekers kunnen de éénmalige belasting verhogen (het is niet de eerste keer dat de politiekers woordbreuk plegen), maar ze kunnen ook het extra-legaal pensioen aanzien als een soort loon (en niet als een uitgestelde betaling waarop al belasting is betaald, wat het nu wel is) en beslissen het wettelijk pensioen te verminderen met het bedrag van je extra-legaal pensioen. En dit terwijl het eigenlijk je eigen geld is dat je opzij gelegd hebt.

Loonsverhoging?
Vergeet het maar!
Dank u, socialisten!

Zoals u op de andere pagina's hebt kunnen lezen ben ik onslagen geweest en heb nu een nieuwe job. Per uur wordt ik 35% meer betaald. Fantastisch, zou je zeggen. Op mijn loonfiche is dat maar een verbetering van 140€, dus minder dan 10% van mijn loon!

Een aantal jaren geleden werd er gepleit om een "netto loonsoplag" mogelijk te maken. Bij een klassieke loonsopslag verdwijnt nagenoeg alles in de staatskist, wat toch niet de bedoeling van een loonsverhoging zou moeten zijn.

Dit voorstel werd afgeblokt door.... de socialisten! Kan het nog gekker? Het is al lang een feit dat de sossen niets meer doen voor de werkende klasse, hun doelpubliek is nu de waardeloze werkloze, de aangespoelde immigrant, de nutteloze ambtenaar, de onefficiente gemeentelijke bediende en de geradicaliseerde muslim. Hoe meer er zulke parasieten rondlopen, hoe beter het gaat met de socialisten. Gezien van uit de kant van de socialist is dit een goede keuze: werknemers zijn er nauwelijks nog (en als er zijn stemmen ze op NV-A).

Vrijstelling van de roerende voorheffing?
Vergeet het maar!
Dank u, liberalen!

Niet dat ik iets tegen de sossen heb. De liberalen zijn even erg (of nog erger, c'est selon): Koen Geens had een voorstel gedaan om de vrijstelling van de roerende voorheffing uit te breiden tot alle spaarproducten, en niet meer te beperken tot het spaarboekje. Het spaarboekje is een slecht beleggingsprodukt, zowel voor de consument (laag rendement) als voor de bank (die het geld liquide moet houden). Iedereen is het daarover eens, dat geld op een spaarboekje houden in plaats van te investeren in de economie slecht is, maar de mensen laten massaal hun geld op hun spaarboekje staan, want alle andere produkten worden overdreven belast.

Het is een heel goed voorstel om de vrijstelling uit te breiden tot alle spaarproducten met een vaste rente (bijvoorbeeld termijnrekeningen, kasbons, obligaties, staatsleningen,...) en de limiet van 1.880€ te handhaven als een globale limiet. Om aan die 1.880€ te geraken moet je al een ferme spaarpot opgebouwd hebben. Maar ja, hier hebben de liberalen de boel gesaboteerd, om hun doelpubliek te beschermen: de belastingontduiker (m/v/x).

Het is al lang dat de sossen niet meer de “werkliedenpartij” zijn, maar de partij van de parasieten. En de liberalen, die zijn niet geïnteresserd in de ondernemer, maar in de sjoemelaars.

Wie is er nu erger: de parasiet die op kosten van de maatschappij een (redelijk) luxe-leventje heeft (wat die steuntrekkers allemaal kopen in de Delhaize! Met mijn loon kan ik niet de helft ervan kopen!) of de belastingsonduiker die allerlei manieren heeft om geen belastingen te moeten betalen en andere mensen laat opdraaien voor het onderhoud van de wegen, voor de opvoeding van zijn kinderen en voor de nagenoeg gratis gezondheidszorg.

Update 2018
De belgische winkels zijn ongeveer 10% duurder dan de winkels in het buitenland. Hoe zou dat komen, denk je? In België zijn er meer accijnzen (op verpakkingen, de suikertaks die ook van toepassing blijkt op waters), maar ook de BTW is hoger bij ons. De werkgevers moeten meer afdragen aan de staat. Het is niet verwonderlijk dat er geen enkele internet-winkel zich in België wilt vestigen: ten gevolge van allerhande regeltjes is nachtarbeid bijna onmogelijk (nachtarbeid is enkel mogelijk in bedrijven met continu-productie).

Update 2019
Alles wat je je maar kan inbeelden wordt belast. Er komt een kilometerheffing, maar de BIV (belasting op inverkeerstelling) wordt niet afgeschaft. Er komt een belasting op GSM masten (terwijl België al aan de staart bengelt wat de penetratie van mobiel internet betreft).

Er is maar één belasting afgeschaft, dat is het kijk- en luitergeld (maar dit is bijna een eeuw geleden gebeurd).

Publicités - Reklame

-